> Esilehele > Klient > www.kohus.ee > Põhimenüü (Uus) > Üldine info > Eesti kohtusüsteem > Maakohtud > Tartu maakohus

Tartu maakohus

28. august 12
/

Tartu maakohtul on kuus kohtumaja:

 • Tartu kohtumaja (asukohaga Kalevi 1, Tartu),
 • Võru kohtumaja (asukohaga Vabaduse 13, Võru),
 • Jõgeva kohtumaja (asukohaga Suur 1, Jõgeva),
 • Põlva kohtumaja (asukohaga Võru 12, Põlva),
 • Valga kohtumaja (asukohaga Vabaduse 10, Valga),
 • Viljandi kohtumaja (asukohaga Posti 22, Viljandi).

Kohtumajade juhtidena tegutsevad:

 • Tartu kohtumajas Rutt Teeveer,
 • Põlva kohtumajas Epp Tombak,
 • Valga kohtumajas Annemarie Gerassimov,
 • Viljandi kohtumajas Toomas Lillsaar,
 • Võru kohtumajas Heiki Kolk.

Kohtukantseleid on kõigis Tartu maakohtu kohtumajades avatud tööpäevadel kell 9–17.

Lisaks õigusemõistmisele on maakohtus kaks osakonda: registri- ja kinnistusosakond.

Tartu maakohtu registriosakonna dokumentide vastuvõtt ja väljastamine on tööpäevadel kell 9.00–16.00.

Tartu maakohtu kinnistusjaoskondade vastuvõtuajad.

Olulised daatumid esimese astme kohtute tegutsemisest Tartus:

 • 1630: Tartu loodud maakohus kui esimene riiklik esimese astme kohus Tartus.
 • Nov–dets 1889: justiitsreformi ajal loodud rahukohtud.
 • 2. dets 1918: iseseisva Eesti vabariigi kohtute tegevuse alguskuupäev.
 • 1. oktoober 1993: 3. juulil 1992 jõustunud põhiseaduse alusel tegutsev Eesti vabariigi kohtusüsteem.

1990. aastal nimetati Tartu linna ja rajooni rah­vakohtud vastavalt Tartu maa- ja linnakohtuks. 1. jaanuaril 2000 Tartu linna- ja maakohus ühendati ning moodustus Tartu maakohus, mille esimees oli Madis Kägu. Kuni 2002. aasta 1. augustini asusid maakohtu kohtusaalid Tartus aadressidel Ülikooli 5, Ülikooli 14 ja Lai 33. 2002. aasta augustis kolis Tartu maakohus koos osakondadega Tartu kohtumajja aadressil Kalevi 1.

1. jaanuarist 2006 on Tartu maakohtu alla ühendatud senised Jõgeva, Põlva, Valga, Võru, Viljandi ja Tartu maakohtud. Ühtki kohtuhoonet ei ole suletud ja kõiki teenuseid osutatakse edaspidigi samas vormis. See tähendab ka, et kui kodanikul on vaja esitada avaldus või muu dokument Tartu maakohtule, võib ta selle viia ükskõik millisesse Tartu maakohtu kohtumajja. Iga kohtumaja tööpiirkonnaks on see maakond, milles kohtumaja asub.

Tartu maakohtu esimees on Liivi Loide ja kohtudirektor on Tõnis Piir.