> Esilehele > Kodanikule > Maksekäsu kiirmenetlus ja E-toimik

Mis on E-toimik?

E-toimik on digitaalne infosüsteem, mis pakub võimalust algatada maksekäsu kiirmenetlust ehk alustada kohtumenetlust koduarvutis. Näiteks võib üksikvanem taotleda ilma kohtumajja sõitmata lapsele elatist. See aga tähendab, et menetluse alustamiseks kulub kõige rohkem kümme-viisteist minutit, selmet sõita kohtumajja ning oodata seal järjekorras.

E-toimikus on võimalik näha endaga seotud kriminaal- ja väärteomenetluste ning tsiviil- ja halduskohtumenetluste üldinfot. Nii koondab E-toimik kogu õiguskaitseasutuste menetlusinfot, tagades kriminaal- tsiviil-, haldus- ja väärteomenetluse osalistele, sealhulgas kodanikele, operatiivse ülevaate menetluse etappidest, toimingutest ja otsustest: kodanik logib end isikutunnistusega (ID-kaardiga) E-toimikusse (sarnaselt X-tee päringute portaaliga) ning näeb kohe, kas tema vastu on alustatud mõnd menetlust (kohtumenetlus, parkimistrahv jne).

Sisene E-toimikusse

 

Maksekäsumenetluse avalduste vormid

Võlgniku vastuväide maksekäsu kiirmenetluses, samuti võlgniku andmete loetelu sissetuleku, vara ja majandusliku seisundi kohta (elatisnõudega maksekäsu kiirmenetluse korral) esitatakse kohtule justiitsministri määrusega kehtestatud dokumendiblanketil.

Dokumendivormid on järgmised:

faili ikoon Vastuväide maksekäsu kiirmenetluses
faili ikoon Vastuväide lapse elatisnõudele maksekäsu kiirmenetluses
faili ikoon Võlgniku andmete loetelu sissetuleku, vara ja majandusliku seisundi kohta

Vastuväite ja võlgniku andmete loetelu võib kohtule esitada kas paberil või digitaalallkirjastatud e-kirjaga.

Vastuväide maksekäsu kiirmenetluse avaldusele tuleb esitada Pärnu maakohtu Haapsalu kohtumajas asuvale maksekäsuosakonnale. Maksekäsuosakonna menetlusposti aadress .