> Esilehele > Aktuaalne > Uudised ja artiklid > Pressiteadete arhiiv > 2004 > november

Valiti aasta kriminaalhooldajad

3. november 04
/
Esmaspäeval, 1. novembril valiti 2004. aasta parimad kriminaalhooldajad, kelleks said Pärnu kriminaalhooldusosakonna juhataja Ilmi Juhanson, Tartu maakohtus töötav kriminaalhooldaja Evika Tima¹ova ja Ülle-Krista Annuk Tallinna Linnakohtu kriminaalhooldusosakonnast.
Juhansonile tõid võidu eeskujulikud tulemused üldkasuliku töö rakendamisel ja Pärnu ametnike aktiivne osalemine nii üleriiklikes kui kohalikes arendusprojektides. Ka tõid hindajad esile korrektset kriminaalhoolduse infosüsteemi kasutamist ja tulemuslikku koostööd ministeeriumiga. Juhansoni alluvuses töötab 15 kriminaalhooldusametnikku.

Tima¹ova hinnati aasta parimaks kriminaalhoodluse ettevalmistamise valdkonnas, Annuk arendamise vallas. Mõlema ametniku puhul tõi ¾ürii esile korrektsust töös ja tähtaegadest kinnipidamist. Tima¹ova puhul said otsustavaks objektiivsed ja põhjalikud kohtueelsed ettekanded, oskus valida infoallikaid ja saadud teavet analüüsida. Annuk on koostöös mitmete MTÜdega osalenud projektides, mille eesmärgiks on aidata kaasa noorte kuritegevuse vähenemisele. Ka toodi esile tema kõrget motiveeritust ja abivalmidust.

Võitjad said kingiks rahalise preemia ja rändauhinna - lauakella.

Aasta kriminaalhooldajaid valitakse kriminaalhooldusüsteemi rajamisest alates, tänavu valiti parimaid kuuendat korda.


Kristi Künnapas
Avalike suhete talitus
Justiitsministeerium
tel 6 208 118
mob 56 215672