75 aastat juuniküüditamisest

14. juunil mälestati
Vabaduse väljakul ja
Liiva kalmistul
punaterrori ohvreid.


Lähemalt »

 

Ajakiri Õiguskeel

Uues Õiguskeeles (3/2016)
on juttu nimeseadusest, 
sobimatuist kaassõnust,
mere- ja eurokeelest ning
õigusloomejuristidest. 
 

Lähemalt »