Sa oled siin

Registriandmetega tutvumine

Millised registriandmed on avalikud?

Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri andmed on avalikud. Igaüks võib tutvuda ärakirjadega (ja neid saada):

  1. registrikannetest;
  2. avalikust ehk äritoimikust (sisaldab põhikirju jt avalikke dokumente).

Majandusaasta aruanne on avalik dokument, millega saab tutvuda äriregistri teabesüsteemi vahendusel.

Kinnised on registritoimikud, mille puhul tutvumist ja ärakirju võimaldatakse vaid pädevale asutusele ja õigustatud huviga isikule (ettevõtja, ühingu või sihtasutuse kohta peetud kirjavahetus, riigilõivukviitungid jm dokumendid, mis ei sisalda avalikkust huvitavat 

Kinnise toimikuga tutvumiseks tuleb tõendada oma isikut ja ametiseisundit või õigustatud huvi.

Kuidas andmetega tutvuda saab?

Äriregistri teabesüsteemi kaudu saate pärida tasuta ja tasulisi registriandmeid.

Registrikannete ja toimikutega on võimalik tasuta tutvuda kohtu registriosakonnas kohapeal.

Tutvumistellimus täidetakse viivitamata, kuid hiljemalt viiendal tööpäeval tutvumistellimuse saamisest. Kui tellija soovib tutvumist hiljem, siis täidetakse tellimus tellijale sobival ajal. See tuleb tellimislehel ära näidata. Tellimislehe võib esitada kas kohapeal, postiga, faksiga või e-kirjaga. 

Elektrooniliste registriandmetega kohapeal tutvumiseks on kohtu registriosakonnas soovijatele vabaks kasutamiseks arvuti (infokiosk).

Registrikannete ja toimikutega on võimalik tasu eest tutvuda ka notaribüroos