Abieluvararegister

Abieluvararegister on register, kuhu kantakse andmed abikaasade valitud varasuhte või sõlmitud abieluvaralepingu kohta. Abieluvararegistrit peab Tartu maakohtu kinnistusosakond.

Menetlus abieluvararegistris on sarnane kinnistamismenetlusega. Võõrkeelsed dokumendid tuleb esitada koos tõlkega, mille on kinnitanud vandetõlk või notar. Sarnane on ka registri koosseis:

  • registrikaardid, kuhu tehakse kandeid valitud varasuhete ja abieluvaralepingute sõlmimise kohta
  • registripäevik, kuhu märgitakse kandeavalduste vastuvõtmine
  • registritoimikud, kuhu köidetakse kannete alusdokumendid

Abieluvararegistrile esitatav kandeavaldus peab olema notariaalselt kinnitatud või digiallkirjastatud vormis, kandeavaldus võib sisalduda abieluvaralepingus.

 

Registriandmetega tutvumine ja ärakirjade tellimine

Registrikaardid on avalikud ja nendega võib igaüks tasuta tutvuda, pöördudes kinnistusosakonda või tehes päringu abieluvararegistri päringusüsteemi. Registritoimikuga võib tutvuda kandealuse isiku nõusolekul või õigustatud huvi olemasolu korral.

Abieluvararegistriga tutvumiseks peab teadma registrikaardi numbrit, vähemalt ühe abikaasa täpset nime või isikukoodi.

Registriandmetega kohapeal tutvumiseks ja ärakirja tellimiseks tuleb pöörduda  kinnistusosakonna kantselei poole. Seda võib teha kohapeal suuliselt või telefoni teel, postiga, e-postiga või faksiga.

Ärakirja tellimisel tuleb täpsustada, kas soovitakse kinnitamata või kinnitatud ärakirja. Kinnitatud ärakirja õigsust kinnitab kohus pitsati, pädeva ametniku allkirja ning ärakirjade raamatu sissekande numbriga. Soovi korral väljastatakse elektrooniliselt kinnitatud ärakiri. Ärakirja saab kätte kas kohapeal, postiga, e-postiga või faksiga (kinnitatud ärakirja ei faksita).

Registriosa ärakirjale tehakse viited registrikaardi kohta esitatud avalduste kohta, mille alusel ei ole veel abieluvararegistrisse kannet tehtud.

 

Teenustasu ja riigilõiv ärakirjade eest

Kinnistusosakonnas ja abieluvararegistri veebipäringu kaudu on abieluvararegistriga tutvumine tasuta. Kinnitamata ärakirja väljastamine on samuti tasuta, kuid kui tellimus ületab 20 lehekülge, siis tuleb enne väljastamist tasuda kohtule teenustasu alates 21. leheküljest 0,3 eurot iga lehekülje eest.

Kinnitatud ärakirja eest tuleb enne väljastamist tasuda riigilõiv:

  • abieluvara registrikaardi kinnitatud ärakirja eest 0,65 eurot, sõltumata lehekülgede arvust
  • abieluvararegistri muu dokumendi kinnitatud ärakirja iga lehekülje eest 0,35 eurot (A3-formaadis dokumendi iga lehekülje eest 2 eurot);

 

Riigilõivu tasudes tuleb ära märkida:

  • mille eest lõivu tasutakse (toimingu liik ja tellimuse objekt, näiteks „Registrikaardi nr …. kinnitatud ärakiri“)
  • isiku nimi, kelle eest riigilõiv tasutakse
  • toimingu viitenumber: 2900072754

Nende andmeteta ei ole võimalik tellimust täita ega isegi makstud raha tagastada. Lõivu saab kinnistusosakonnas tasuda ka pangakaardiga (pangatasud jäävad kliendi kanda). Kuni kümneeurone lõivumakse võetakse vastu ka sularahas.

 

Kui riigilõivu on tasutud ettenähtust rohkem või kui lõivu maksti toimingu eest, mis seaduse alusel on lõivuvaba, tagastatakse vastav lõivusumma riigilõivu tasunud isiku taotlusel. Taotlus ja riigilõivu tasumist tõendav originaaldokument tuleb esitada kahe aasta jooksul lõivu tasumisest alates. Selleks tuleb täita  riigilõivu tagastamise taotlus (54.45 KB). Samuti tagastatakse riigilõiv juhul, kui kandeavaldus jäetakse rahuldamata.