Laevakinnistusraamat

 

Laevakinnistusraamat on tugeva õigusjõuga register, sest kinnistatud laevaga tehtavad tehingud jõustuvad alles pärast laevakinnistusraamatusse kandmist. Laeva ostja ning hüpoteegipidajast võlausaldaja saab tugineda registriandmetele.

Laevakinnistusraamatu pidamist reguleerivad laeva asjaõigusseadus ja laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seadus koos kinnistusraamatuseadusega. Vaadake ka laeva kinnistamise nõuandeid.

Laevakinnistusraamatut peetakse Tartu maakohtu kinnistusosakonnas. Laevakinnistusraamat on täiselektrooniline.

 

Registriandmetega tutvumine ja ärakirjade tellimine

Laevakinnistusraamatu andmed on avalikud. Laevakinnistusraamatu registriosadega võib igaüks tasuta tutvuda, pöördudes kinnistusosakonda või tehes päringu laevakinnistusraamatu päringusüsteemi. Registriosadega on võimalik tasu eest tutvuda ka notaribüroos

Laevatoimikuga saab tutvuda õigustatud huvi olemasolu korral. Õigustatud huvi ei pea tõendama laeva omanik, notar, kohtutäitur, kohus ja järelevalveõigusega asutus. Registriandmetega kohapeal tutvumiseks ja ärakirja tellimiseks tuleb pöörduda kinnistusosakonna kantselei poole. Seda võib teha kohapeal suuliselt või telefoni teel, postiga, e-postiga või faksiga.

 

Laevakinnistusraamatuga tutvumisel, samuti ärakirjade, väljatrükkide ja tõendite tellimisel võib päringu aluseks olla:
1) laeva nimi;
2) laeva registrinumber, Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni registri number või kalalaeva pardanumber;
3) laeva omaniku nimi;
4) laeva omaniku isiku- või registrikood.

 

Laevakinnistusraamatu teabesüsteem

 

Väikelaevu (paate jne) registreerib liiklusregister koos muude väikesõidukitega. Veeteede korrashoiu, laevade tehnilise järelevalve jms eest vastutab veeteede amet. Seal on ka andmed riigilaevade ning välismaalt ajutiselt Eesti lipu alla toodud laevapereta prahitud laevade kohta.