Sa oled siin

Õigusabi

Riigi õigusabi

Riigi õigusabi tähendab inimesele riigi kulul õigusteenuse osutamist. Riigi õigusabi osutab advokaat, seda antakse kohtueelses menetluses (tsiviil-, kriminaal- ja väärteoasjades), kohtumenetlustes (tsiviil-, kriminaal-, väärteo- ja haldusasjades), täitemenetluses, haldusmenetluses, teistmismenetluses, õigusdokumendi koostamises või muus õigusalases nõustamises või esindamises. 

Riigi õigusabi tähendab, et õigusteenuse eest maksab esialgu riik, kuid see ei tähenda tingimata täiesti tasuta teenust. Näiteks võidakse Teile õigusabi määramisel panna kohustus tasuda osaliselt ise või maksta õigusabikulud osaliselt või täielikult tagasi pärast kohtuvaidluse lõppu.

 

Tasuta selgitusi riigi õigusabi võimaluste kohta annavad ka advokaadibürood. Põhjalikumat infot leiate advokatuuri võrgukodus.

     

    Riigi toetusel pakutav tasuta õigusnõu

    • Juristide Liit annab kõikidele füüsilistele isikutele õigusabi nii eesti kui ka vene keeles õigusabiportaalis Jurist Aitab (foorumiga).
    • Eesti Kurtide Liit annab õigusabi puuetega inimestele ja nende lähedastele Tallinnas, Rakveres, Tapal, Tartus, Pärnus, Jõhvis ja Narvas. 

    Veebileht Jurist Aitab