Sa oled siin

Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine 2017

Eesti on 2017. aasta juulist kuni detsembri lõpuni Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja. ELi Nõukogus otsivad 28 liikmesriiki oma rahvuslikest huvidest lähtudes kokkuleppeid poliitikates, mis mõjutavad üle 500 miljoni inimese heaolu ja turvalisust. Eesistuja ülesanne on olla ühistes huvides tegutsev aus vahendaja ning otsida liikmesriikide eriarvamustes üksmeelt ja juhtida neid kokkulepete poole. Eesistuja avab toimuvat ka meediale ja rahvusvahelisele avalikkusele, vahendades liikmesriikide ühistele seisukohtadele jõudmise protsessi ning arutluse all olevaid teemasid. Sealjuures korraldab eesistuja ELi Nõukogu istungeid ja töörühmade tööd: kujundab päevakorrad, juhatab istungeid ja kohtumisi. Seejärel esindab ja kaitseb eesistuja liikmesriikide saavutatud kokkuleppeid läbirääkimistel Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendiga. Viimases läbirääkimiste faasis võtab ELi Nõukogu koos Euroopa Parlamendiga vastu kõigile liikmesriikidele siduvaid otsuseid, mis kujundavad liikmesriikide 500 miljoni elaniku igapäevaelu. Eesistujana tegeleb Eesti umbes 500 teemaga.

Eesti korraldab eesistujana Brüsselis üle 2000 kohtumise ja Eestis umbes 230 sündmust. Eestis toimuvad mitteametlikud kohtumised annavad võimaluse tõsta esile olulisi teemasid ning aidata kaasa ühiste seisukohtade kujunemisele. Eesti eesistumise poliitilised eesmärgid ehk eesistumise programmi kinnitab valitsus vahetult enne eesistumise algust. Nii Brüsselis kui ka kodus korraldatavad sündmused annavad ainulaadse võimaluse tutvustada Eestit Euroopas. Eesti sündmustele oodatakse kuue kuu jooksul üle 20 000 väliskülalise.

 

Justiitsministeerium tahab selle aja jooksul aidata kujundada niisugust ühendust:

  • kus väärtustatakse parema õigusloome põhimõtteid
  • kus ettevõtjatel on lihtne teha äri nii Eestis kui ka Saksamaal, nii Iirimaal kui ka Itaalias
  • kus tänu e­-lahendustele pääsevad hätta sattunud inimesed õigussüsteemile paremini ligi
  • kus on turvaline elada, sest riikide koostöö ja andmevahetus tagavad kuritegude ennetamise ja parema uurimise

Ja kõige selle juures jälgime, et inimeste põhiõigused oleksid tagatud.

 

Lähemalt saab Eesti eesistumise ja selle korraldamise kohta lugeda veebilehelt eesistumine.ee, samuti saab eesistumise ettevalmistustega kursis olla Facebooki ja Twitteri vahendusel.

Lisainfot eesistumise kohta saab Nõukogu sekretariaadi kodulehelt.