Sa oled siin

Arengukavad ja tööplaanid

Arengukava kajastab ministeeriumi kolme aasta arengusuundi. Selle aluseks on riigieelarve strateegia ja valitsuse tegevusprogramm. 

Arengukava koosneb

  • tegevuskavast, kus on ära toodud eesmärgid, eesmärgi mõõtnäitajad; meetmete nimetused, eesmärgid ja meetmete mõõtnäitajad; tegevused ja algatused ning nende vahetud tulemused
  • hetkeolukorra analüüsist riigi eelarvestrateegia siseturvalisuse valdkonnas, mis on jagatud õiguspoliitika, kriminaalpoliitika, õigusemõistmise ja õiguskaitse alapeatükkideks

Arengukava elluviimiseks koostatakse igal aastal tööplaan, millega määratakse konkreetsed ülesanded arengukavas püstitatud eesmärkide saavutamiseks koos tähtaegade, vastutajate ja eraldatud rahaga.