Sa oled siin

Arengukavad ja tööplaanid

Arengukava kajastab ministeeriumi kolme aasta arengusuundi. Selle aluseks on riigi eelarvestrateegia ja valitsuse tegevusprogramm. 

Arengukava koosneb

  1. eesmärkide tabelist,
  2. tegevuste ja nende hinnanguliste kulude tabelist,
  3. hetkeolukorra analüüsist riigi eelarvestrateegia siseturvalisuse valdkonnas, mis on jagatud kriminaalpoliitika, õigusemõistmise ning õiguskaitse ja õiguspoliitika alapeatükiks.

Arengukava elluviimiseks koostatakse igal aastal tööplaan, millega määratakse konkreetsed ülesanded arengukavas püstitatud eesmärkide saavutamiseks koos tähtaegade, vastutajate ja eraldatud rahaga.