Sa oled siin

Uudised

kohtusaal
29.03.2017|Justiitsministeerium

Minister moodustab riigikohtu ettepanekul põhiseaduslikkuse järelevalve küsimuses töörühma

29.03.2017. Justiitsminister moodustab riigikohtu ettepanekul töörühma, mis analüüsib isikute põhiseaduslike õiguste kaitse tagamist.
Euroopa Liidu maja
28.03.2017|Justiitsministeerium

Terroristlike välisvõitlejate takistamiseks peab suurendama andmevahetust

24.03.2017 Justiitsminister Urmas Reinsalu rõhutas täna ELi justiits- ja siseküsimuste nõukogul, et Euroopasse naasvate terroristlike välisvõitlejate kuritegude ärahoidmiseks on väga oluline riikidevaheline infovahetus.  
Süüdatud küünlad Vabaduse väljakul
25.03.2017|Justiitsministeerium

Justiitsminister: me ei unusta kunagi küüditamise ohvrite kannatusi

25.03.2017 Justiitsminister Urmas Reinsalu ütles täna Tallinnas Vabaduse väljakul toimunud märtsiküüditamise aastapäeval, et me ei unusta kunagi ohvreid ja peame meeles ka inimsusvastaste kuritegude toimepanijad. Järgmisel aastal rajab riik kommunismiohvrite mälestuseks memoriaali, kus on kirjas kõigi ohvrite nimed.  
Vanglatööstuse uue kompleksi avamine
24.03.2017|Justiitsministeerium

Vanglatööstuse uued hooned loovad suurema võimaluse vangide toodangu turustamiseks

24.03.2017 Täna avati Tabasalus AS-i Eesti Vanglatööstus poolt rajatud uus hoonetekompleks, mille eesmärk on vangidele töötamisvõimaluse pakkumise kõrval tootmistegevuse suurendamine läbi tõhusama müügi ja turustuse organiseerimise.
Foto küünalde süütamisest
23.03.2017|Justiitsministeerium

25. märtsil mälestatakse 68 aasta möödumist märtsiküüditamisest

23.03.2017 Märtsiküüditamise mälestustseremoonia toimub 25. märtsil Vabaduse väljakul Vabadussõja võidusamba jalamil. Sel aastal möödub märtsiküüditamisest 68 aastat.
Lavastatud pilt vägivallast
20.03.2017|Justiitsministeerium

Eesti astub järgmise olulise sammu naistevastase vägivallaga võitlemiseks

20.03.2017 Justiitsministeerium saatis kooskõlastamisringile nn Istanbuli konventsiooni ratifitseerimise eelnõu, mis on oluline samm võitluses naistevastase ja perevägivallaga ning selle probleemi ulatuse teadvustamisel. 
Nõustamine
17.03.2017|Justiitsministeerium

Justiitsministeerium otsib eakatele, represseeritutele ja perevägivalla ohvritele tasuta õigusnõu pakkujaid

17.03.2017 Justiitsministeerium kuulutas välja lisakonkursi, et leida organisatsioone, kes pakuksid kuni 2017. aasta lõpuni tasuta õigusnõu eakatele, represseeritutele ja perevägivalla ohvritele.
Riigivapp
14.03.2017|Justiitsministeerium

Justiitsministeerium soovib prokuröride palga muuta võrreldavaks kohtunike omaga

Justiitsministeerium saatis erinevate osapooltele arvamuse avaldamiseks seaduseelnõu väljatöötamiskavatsuse, millega muutuvad prokuröride palgad ja puhkused võrreldavaks kohtunike omadega. Muudatused tagavad prokuröride sõltumatuse ja võrdse kohtlemise. 
Sportlik tegevus
10.03.2017|Justiitsministeerium

Justiitsministeerium otsib Lõuna-Eestisse vanglast vabanejatele majutus- ja nõustamisteenuse pakkujat

10.03.2017 Justiitsministeerium kuulutas välja riigihanke, et pakkuda aastatel 2017-2019 Lõuna-Eestis vanglast vabanejatele ajutist majutusteenust koos nõustamisega.
imä ni latsõkõnõ
10.03.2017|Justiitsministeerium

Justiitsminister: lapse suhtlusõiguse täitmises esinevad probleemid tuleb kõrvaldada, seades esiplaanile lapse huvid

9.03.2017. Täna kogunes justiitsministeeriumis ümarlaud, kus arutati küsimusi, mis on tekkinud seoses lapse ja vanema vahelise suhtlusõigusega. Arutati eelkõige täitemenetlusega seotud kitsaskohti: kas ja kuidas peaks riik sekkuma, kui vanemad vabatahtlikult lapsega suhtlemist reguleerivat kohtulahendit ei täida. Eriti olukorras, kus lapsega koos elav vanem ei võimalda lahus elaval vanemal lapsega suhelda. 

Lehed