Sa oled siin

Uuringud

Kriminaalpoliitika uuringud ja analüüsid

Et kriminaalpoliitilised otsustused ei põhineks kuuldustel ja arvamustel, on vaja analüüse ja uuringuid. Justiitsministeerium ongi aktiivselt kaasanud kriminaalpoliitika kujundamisse teadlasi ja loonud muu hulgas oma "Kriminaalpoliitika uuringute" sarja. Peale selle tellib ja rahastab ministeerium muidki eri valdkondade uuringuid, mida on vaja ministeeriumi ja tema haldusala igapäevatöös ja pikaajalises õigusloomes, ning korraldab kriminoloogia- ja karistusõigusalaste üliõpilastööde konkurssi.

Kõik justiitsministeeriumi koostatud ja tellitud kriminaalpoliitika uuringud leiate

kriminaalpoliitika portaalist

Õiguspoliitika uuringud ja analüüsid

Menetlusdokumentide kättetoimetamise regulatsiooni tõhustamise võimalused rahvusvahelisi standardeid ja välisriikide praktikaid arvestades (810.74 KB)

E-residentsuse projekti tsiviilõiguslike riskide kaardistamine (1.84 MB)

Vahekohtumenetluse regulatsiooni analüüs (463.13 KB)

Osaühingu osanike nimekirja õiguslik tähendus ja selle pidamine (1.26 MB)

Halduskohtu- ja tsiviilkohtumenetluse kulude kindlaksmääramine (1.22 MB)

Euroopa Liidu tasandil tsiviilkohtumenetlust reguleerivate määruste rakenduspraktika. Balti riikide kogemus (Eesti osa) (1.65 MB)

Euroopa Liidu tasandil tsiviilkohtumenetlust reguleerivate määruste rakenduspraktika. Balti riikide kogemus (6.32 MB) (kogu uuring inglise keeles)

Maksejõuetuse menetlemise tõhususe uuring (973.86 KB)

Maksejõuetuse menetlemise tõhususe uuringu kokkuvõte (172.91 KB)

Likvideerimismenetluse lihtsustamine äriühingu vabatahtliku lõpetamise korral (727.55 KB)

Kooseluseaduse eelnõu kontseptsioon (588.32 KB)

Memo ACTA kohta (121.71 KB)

Intellektuaalse omandi õiguse kodifitseerimine: üldosa võimalikkusest (874.67 KB) (2011)

Maksejõuetuse põhjuste analüüs (788.66 KB) (2010)

Ehitus- ja planeerimisõiguse üld- ja eriosa rakendusanalüüs (3.45 MB) (2010)

Ehitus- ja planeerimisõiguse üld- ja eriosa analüüs. 2. osa (1.79 MB) (2010)

Kokkuvõte mitteabielulise kooseluga seotud ettepanekutest (149.14 KB) (2010)

Riigivastutuse seaduse muutmisvajaduse analüüs (657.81 KB) (2009)

Allikakaitse näiteid ELi riikides (79.7 KB) (2009)

Isikuandmete kaitse regulatsiooni majanduslike mõjude analüüs (1.3 MB) (2009)

Mitteabieluline kooselu ja selle õiguslik regulatsioon (903.16 KB) (2009)

Saneerimise majanduslike mõjude hinnang (182.99 KB) (2008)

Intervjuud saneerimismenetluse teemal. Lühikokkuvõte (12.7 KB) (2008)

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse kontseptsioon (1.34 MB) (2008)

Eesti elanike õigusteadlikkuse uuring (520.19 KB) (2007)

Avaliku teenistuse analüüs (1.04 MB) (2007)

Ettevõtja õigus (65.65 KB)

Muud uuringud ja analüüsid