Otsime õigusloomejuriste

Kandideeri õigusloomejuristi
järelkasvuprogrammi ja
tutvu selle põneva elukutsega,
mis aitab arendada Eesti riiki! 
 

Lähemalt »

Otsime juhtimistalenti

Arenguprogramm heade
juhieeldustega noortele,
kes soovivad tegutseda
avalikus teenistuses.
 

Lähemalt »

Ajakiri Õiguskeel

Uues Õiguskeeles (1/2015)
on juttu keelesuveräänsusest,
skvottimisest, poliitilisest
välireklaamist ja väljendus-
vabadusest jm.
 

Lähemalt »