Kommunismikuritegude uurimisest

Kaheksa riigi esindajad otsustasid  
kutsuda kokku ekspertrühma, 
et selgitada võimalusi
uurida kommunismikuri-
tegusid.

Lähemalt »

Ajakiri Õiguskeel

Uues Õiguskeeles (3/2015)
on juttu inimõigustest ja
põhivabadustest, eraelu
kaitsest ja turvalisuse
tagamisest jm ning 
saab ka keelenõu.

Lähemalt »