Erasektor ja korruptsioon

11.–12. veebruaril toimub
Tallinnas erasektori
korruptsiooni käsitlev
rahvusvaheline
konverents.


Lähemalt »

Ajakiri Õiguskeel

Uues Õiguskeeles (4/2015)
on juttu õigusselgusest ja
kohtu loost, sunnirahast,
eestikeelse termino-
loogia programmist 
ja arvsõnust.
 

Lähemalt »