Kommunismikuritegude uurimisest

Kaheksa riigi esindajad otsustasid  
kutsuda kokku ekspertrühma, 
et selgitada võimalusi
uurida kommunismikuri-
tegusid.

Lähemalt »

Ajakiri Õiguskeel

Õiguskeeles (2/2015)
on juttu õigusaktide tõlki-
misest ja tõlkimisest
kui koostööst, käsitle-
takse sügavuti süü 
mõistet jm.

Lähemalt »