Õiguse eest seisja

Justiitsministeerium annab välja Õiguse eest seisja tunnustusauhinda. Tunnustuse andmise traditsioon sai alguse 2018. aastal Eesti Vabariigi sajanda aastapäeva puhul. Õiguse eest seisja tunnustusauhinnaga tunnustatakse inimesi või inimeste ühendust, kes on oma algatuse, käitumise, suhtumise või muu tegevusega märkimisväärselt panustanud Eesti õigusriigi püsimisse ja arendamisse.

Aumärgi kandidaadid

Kandidaate saavad esitada kõik üksikisikud ja organisatsioonid, sh vabaühendused, riigi- ja omavalitsusasutused ning ettevõtted. 

Ühe isiku või organisatsiooni esitatavate kandidaatide arv ei ole piiratud.

Kandidaadi esitamise ettepanek peab sisaldama:

  • kandidaadi ees- ja perekonnanime
  • lühikest põhjendust, miks ta kandidaadiks esitatakse
  • kandidaadi kontaktandmeid
  • kandidaadi esitaja kontaktandmeid

​​​​​​Ettepanekud vaatab läbi ja auhinna saajad valib välja justiitsministri moodustatud komisjon, kuhu kuuluvad justiitsministeeriumi kantsler (komisjoni esimees), riigikohtu esimees, advokatuuri esimees, juristide liidu president, notarite koja esimees, Tartu ülikooli õigusteaduskonna direktor, õiguskantsler, riigi peaprokurör ja pankrotihaldurite - ja kohtutäiturite koja esimees.

Auhinna saajad kinnitab justiitsminister käskkirjaga ning auhinna saajad avalikustatakse pärast nende väljakuulutamist. 

Auhinna kirjeldus

Õiguse eest seisja auhind hõlmab tänukirja ja meenet, milleks on miniatuurne lõvi. See antakse üle Eesti õigusteadlaste päevadel oktoobris. 

Õiguse eest seisja aumärgi saajad

Jaan Sootak

Emeriitprofessor Jaan Sootak on olnud taasiseseisvunud Eesti karistusõiguse reformi üks peamistest kujundajatest, kellel on olnud 1990. aastast alates juhtiv roll nii karistusõiguse aluspõhimõtete ja peamiste teoreetiliste seisukohtade väljatöötamisel kui ka karistusseadustiku koostamisel. Ta on juhtiv karistusõiguse ekspert, arvukate õpikute autor ning eesti õigusteaduse saadik välismaal. Õppejõuna on ta andnud hindamatu panuse uue põlvkonna õigusmõtlemise kujunemisele, jagades tarkust ja teadmisi sadadele juuratudengitele. Jaan Sootak on töötanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas 1974. aastast. Alates 1994. aastast on ta tegutsenud ka Riigikohtu nõunikuna.

Aleksander Glikman

Emeriitadvokaat Aleksander Glikman on Eesti üks tuntumaid ja tunnustatumaid advokaate, kes õigust praktiseerinud alates 1951. aastast. Tal on suur roll kaasaegse Eesti Advokatuuri väljakujunemisel ning erinevate töörühmade liikmena on ta mitmete seaduste kaasautor. Lisaks on ta tunnustatud kohtuadvokaat, kes on edukalt ajanud tuhandeid tsiviil- ja arbitraažiasju. Aleksander Glikman on koolitanud kümneid advokaate ning tema isiklik eeskuju on olnud oluline mõjutaja kõigile advokaatidele nii kutsetöö tegemisel kui ka laiemalt advokaadile oluliste väärtuste eest seismisel. Ta on oluliselt panustanud meie õigusriigi tekkimisse ning seisab järjepidevalt õigusriigi põhimõtete ja põhiõiguste kaitse eest.

Info täiendamisel

Info täiendamisel

Viimati uuendatud 10.05.2022