Põhiseadus 30

Põhiseadus on ühtaegu meie riikluse tüvitekst ja ühiskonna peamisi väärtusi koondav alusdokument, mille najal seisab kogu Eesti Vabariigi seadusandlus ja meie igapäevaelu.
  • 28. juunil möödub 30 aastat 1992. aasta põhiseaduse vastuvõtmisest ja rahvahääletusest, millest võttis osa 2/3 Eesti kodanikest, kellest 92% hääletas põhiseaduse vastuvõtmise poolt.

  • Eesti Vabariigi põhiseadus jõustus 3. juulil 1992. 

  • Põhiseaduse teksti töötas välja 60 liikmest koosnenud Põhiseaduse Assamblee, mis alustas tööd 13. septembril 1991. aastal pärast Eesti taasiseseisvuse väljakuulutamist 20. augustil. Assamblee moodustati Eesti Kongressi ja Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esindajatest.

Eesti iseseisvuse taastamine 1991. aasta augustis avas uuesti võimaluse üles ehitada euroopalik õigussüsteem ning Eesti Vabariik pidi reformide suunad kiiresti paika panema. Otsustati kujundada uus seadusandlik süsteem ja õiguskord, mis vastab Põhjamaade ja Lääne-Euroopa riikide õigusriigi standardile.

Kui põhiseaduse 100. aastapäeva puhul keskendus justiitsministeerium eelkõige põhiõiguste ja kohustuste tasakaalu esiletõstmisele, siis põhiseaduse 30. aastapäeval pöörame tähelepanu suurematele justiitsvaldkonna õigusreformidele, millel on sellel aastal ümmargused tähtpäevad.

Põhiseaduse ja õigusreformide ümmarguste tähtpäevade tähistamiseks korraldab Justiitsministeerium koos Riigiõiguse Sihtkapitali, Riigikohtu, Õiguskantsleri Kantselei, Eesti Juristide Liidu, Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi ja Patendiametiga konverentside sarja, mis käsitlevad neid teemasid lähemalt nii ajaloo, tänapäeva kui ka tuleviku vaates.

Kokku toimub sarjas kuus konverentsi:

6.-7. oktoobril toimuvad Tartus õigusteadlaste päevad, kus põhiseadusega seotud teemad tulevad uuesti käsitlusele. Lisainfo peagi Sihtasutus Iuridicum kodulehel.

Kontakt

Maria-Elisa Tuulik

Avalike suhete juht

Viimati uuendatud 19.10.2022