Andmekaitse

Enda andmete avalikustamine on inimese õigus ning põhineb eelkõige vabal tahtel. Seaduse mõttes räägime õigusest eraelu puutumatusele. Eesti Vabariigis tagab sellise õiguse Eesti vabariigi põhiseadus, kuid konkreetsemalt aitab tagada eraelu kaitset isikuandmete kaitse seadus.