Halduskorraldus- ja menetlus

Justiitsministeerium vastutab halduskorralduse ja -menetluse alase õiguspoliitika kujundamise eest.

Ühiskondlikud, tehnoloogilised, aga ka demograafilised arengud seavad halduskorraldusele ja -menetlusele väljakutseid. Halduskorraldus ja haldusmenetlus peavad aga tagama haldusväliste isikute põhiõiguste kaitse, arvestades samas efektiivsuse ja kodanikusõbralikkusega.

Elektroonilised lahendused, kratid, andmete ühekordse küsimise põhimõte, haldusaktide ja -toimingute sooritamine proaktiivselt või sündmusteenustena lihtsustavad asjaajamist nii inimeste kui ettevõtjate jaoks.

Justiitsministeeriumi ülesanne on tagada haldusmenetlusõiguse pidev ajakohastamine ja hea seismine selle eest, et innovaatiliste lahenduste loomisel leitakse kohane tasakaal ka inimeste põhiõigusi silmas pidades.

Viimati uuendatud 01.11.2021