Autoriõigus ja autoriõigusega kaasnevad õigused

Autoriõigus tekib kirjandus-, kunsti- ja teadusteostele. Teos on mis tahes originaalne tulemus kirjanduse, kunsti või teaduse valdkonnas, mis on väljendatud mingisuguses objektiivses vormis ja on tajutav ning reprodutseeritav. Autorile kuuluvad isiklikud ja varalised õigused.

Justiitsministeeriumi roll autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste valdkonnas on õigusloome koordineerimine, s.h. õigusaktide eelnõude ettevalmistamine ja menetlemine. Samuti rahvusvahelise õiguse ja Euroopa Liidu (EL) õiguse analüüs, osalemine EL algatuste menetlemises ja õigusloomealastes töö- ja ekspertgruppides, s.h. EL nõukogu töögrupi töös. 

vinüülplaadimängija

Salvestusseadmete- ja kandjate tootmisest ja importimisest tuleb  raporteerida Eesti Autorite Ühingule

2021. aasta 1. aprillil jõustunud autoriõiguse seaduse ja Vabariigi Valitsuse määruse muudatused tõid kaasa olulisi muudatusi seni kehtinud süsteemis, millega tagatakse autoritele ja teistele õiguste omajatele hüvitis teoste ja muude õiguste objektide isiklikuks kasutamiseks tehtavate koopiate eest.

Kui varem maksid hüvitise maksmiseks kogutavat tasu peamiselt analoogseadmete ja salvestuseta CD ja DVD toorikute maaletoojad, siis edaspidi tekib tasu maksmise kohustus ka nt süle- ja tahvelarvuti, lauaarvuti, nutitelefoni ja salvestusfunktsiooniga teleri tootmise või maaletoomise pealt. Justiitsministri volituse alusel kogub aastatel 2021–2023 seda tasu Eesti Autorite Ühing.

Täpsem info erakopeerimise tasu raporteerimise kohta tehakse lähiajal kättesaadavaks EAÜ kodulehel.

Kontakt: EAÜ erakopeerimise tasu projektijuht Viive Lillemäe (668 43 73, [email protected]).

Viimati uuendatud 04.11.2021