Konkurentsiõigus

Eesti Vabariigi põhiseaduse § 31 tagab õiguse tegeleda ettevõtlusega ehk ettevõtlusvabaduse, mis hõlmab konkurentsi­vabadust. Viimasest tuleneb riigi kohustus tagada õiguslik keskkond vaba turu toimimiseks. Konkurentsiõigus on õigusharu mis loob ja säilitab vaba turgu, lähtudes eeldusest, et konkurents tagab toodete ja teenuste parima hinna-kvaliteedi suhte.

Justiitsministeerium vastutab konkurentsiõiguse tuumikuks oleva konkurentsijärelevalve poliitika kujundamise ning konkurentsijärelevalve korraldamise eest. Tegemist on konkurentsiõiguse osaga, mille eesmärk on kaitsta ettevõtjat teiste ettevõtjate õigusvastase tegevuse eest konkurentsi takistamisel või äritegevuse kahjustamisel.

Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna intellektuaalse omandi ja konkurentsiõiguse talitus loob õigust järgmistes küsimustes:

  • ettevõtjate turgu moonutav koostöö
  • ettevõtjate turgu valitseva seisundi kuritarvitamine
  • ettevõtjate koondumiste kontroll

Seejuures vastutab intellektuaalse omandi ja konkurentsiõiguse talitus Konkurentsiametile nimetatud keeldude ja kohustuste täitmise tulemuslikuks tagamiseks vajalike volituste ning sõltumatuse tagatiste loomise eest.

Konkurentsiamet

Riiklikku järelevalvet konkurentsi-, elektri, maagaasi, kaugkütte, posti, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ning raudtee valdkondades teostab Konkurentsiamet. Lisaks lahendatakse lennujaamatasudega seotud vaidlusi ja lennujaama kasutajate kaebusi.

Amet kuulub Justiitsministeeriumi valitsemisalasse ning ametit juhib peadirektor Evelin Pärn-Lee.

Viimati uuendatud 24.05.2023