Vahekohus

Vahekohus ehk arbitraaž on alternatiivne vaidluste lahendamise vorm, milles õigusliku vaidluse osapooled annavad oma seisukohad sõltumatule kolmandale osapoolele otsustamiseks.

Vahekohtumenetluse regulatsioon on toodud tsiviilkohtumenetluse seadustikus, mis reguleerib kohtu rolli vahekohtumenetluse puhul. Asja lahendama asudes lähtub vahekohus selle konkreetse vahekohtu reglemendist.  

  • Täitemenetluse seadustiku kohaselt on vahekohtu täidetavaks tunnistatud otsused täitedokumendid, st nende alusel saab algatada täitemenetluse.
  • Eesti Kaubandus- Tööstuskoja Vahekohtu ja Notarite Koja Vahekohtu jõustunud otsused on sundtäidetavad ka täidetavaks tunnistamata.

Viimati uuendatud 04.11.2021