Tsiviilõiguse üldalused

Tsiviilõigus on eraõiguse kõige mahukam osa. Eesti tsiviilõiguse süsteem on üles ehitatud Pandektide põhimõttele, mille järgi kõik tsiviilõiguse normid jaotatakse viide ossa: tsiviilõiguse üldosa, perekonnaõigus, pärimisõigus, asjaõigus ja võlaõigus. Pandektide süsteem ise pärineb Vana-Rooma õigusest.

Tsiviilõiguse üldosa (tsiviilseadustiku üldosa seadus) reguleerib tsiviilõiguse üldpõhimõtteid.

  Tsiviilõiguse üldosa on kohaldatav:

  • perekonna-,
  • pärimis-,
  • võla-,
  • asjaõigusseaduse ja
  • äriseadustiku üldosana.

   Tsiviilseadustiku üldosa seadusega on reguleeritud:

   • isikud (juriidilised ja füüsilised isikud),
   • esemed,
   • tehingud,
   • esindus,
   • tähtajad ja tähtpäevad,
   • tsiviilõiguste teostamine ja kaitse. 

   Viimati uuendatud 10.09.2021