Osaühing

Osaühing on kapitaliühing, mille kohustuste eest vastutab üldjuhul ühing, mitte osanikud. Osaühingu asutamiseks sõlmitakse asutamisleping, mille lisaks on põhikiri. Osaühingu põhikirjas pannakse paika osaühingu juhtimine ja korraldus.

Osaühingu osakapital peab olema vähemalt 2500 eurot. See tuleb enne osaühingu registrisse kandmist täielikult tasuda, välja arvatud juhul, kui osaühing asutatakse sissemakseid tegemata. Osa eest saab tasuda nii rahalise kui mitterahalise sissemaksega.  

Osaühingu osakapital on jagatud osadeks, milles osanike osaluse protsendist lähtudes jaguneb hääleõigus ning jagatakse ka kasumit ja likvideerimisest üle jäävat vara. Osa väikseim nimiväärtus on 1 sent.

Osanike nimekirja peab osaühingu valikul juhatus või Eesti väärtpaberite keskregister (EVK).

Osa võõrandamise käsundustehing peab olema notariaalselt tõestatud (v.a juhul, kui osanike nimekirja peab väärtpaberite keskregister, sel juhul tuleb tasuda registreerimistasu ja regulaarset hooldetasu).

Lisaks on osaühingul võimalik loobuda äriseadustikus kehtestatud osa võõrandamise käsutustehingu kohustusliku notariaalse vormi nõudest. Selline  võimalus peab olema põhikirjaga sätestatud ja sellega peavad olema nõus kõik osanikud. Sellisel juhul saab osaühing ise valida, millises vormis peab võõrandamise käsutustehing olema tehtud, seaduses on sätestatud, et osa võõrandamise käsutustehing peab olema tehtud vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Osaühingu võib asutada notariaalselt või elektrooniliselt kiirmenetluses e-äriregistri vahendusel.

Osaühingute regulatsioon tuleneb äriseadustikust. 

Viimati uuendatud 25.01.2022