Eesti Vabariik 100

Vaata, mida kingitakse
Eesti Vabariigile
100. sünnipäevaks!


Lähemalt »

Õigusteadlaste päevad

Avatud on registreerimine 
3.–5. oktoobril toimuvatele
õigusteadlaste päevadele.


Lähemalt »

Patendivoliniku kutseeksam

6. septembril toimub
patendivoliniku
kutseeksam.

 

Ajakiri Õiguskeel

Õiguskeele 100. numbris
ahistavast jälitamisest,
lühimenetlusest, masin-
tõlkest ja õiguskeele
korralduse kujunemisest.
 

Lähemalt »