Eesti Vabariik 100

Vaata, mida kingitakse
Eesti Vabariigile
100. sünnipäevaks!


Lähemalt »

Eesti ELi nõukogu eesistumine

 

Eesti oli 2017. aasta

1. juulist 31. detsembrini

Euroopa Liidu Nõukogu

eesistuja.

 

Lähemalt »

Ajakiri Õiguskeel

Uues Õiguskeeles (4/2017)
karistusõiguse terminitest,
haldusakti tühisusest,
soo määratlusest
perekonnaõiguses jm.
 

Lähemalt »