Sa oled siin

5. peatükk. Rakendussätted

§ 66. Määruse rakendamine

(1) Väljatöötamiskavatsuse, kontseptsiooni, mõjude analüüsi ja mõjude järelhindamise kohta sätestatud nõudeid rakendatakse täies mahus 1. jaanuarist 2014. a.

(2) Väljatöötamiskavatsuse, kontseptsiooni, mõjude analüüsi ja mõjude järelhindamise kohta sätestatud nõudeid rakendatakse ministeeriumides üleminekuperioodil järgmiselt:
1) aastal 2012 vähemalt veerandi eelnõude puhul;
2) aastal 2013 vähemalt poolte eelnõude puhul.

(3) Seni kehtinud normitehnika eeskirja nõuete järgi võib koostada eelnõu, mille väljatöötamist on alustatud enne käesoleva määruse jõustumist ja mis esitatakse kooskõlastamiseks aastal 2012 ning millele ei rakendata lõikes 2 sätestatut.

1. Eeskirja jõustumise ajal ettevalmistamisel ja menetluses olevale eelnõule ei rakendata kehtestatavaid uuendusi.

2. Väljatöötamiskavatsuse, kontseptsiooni, mõjude hindamise ja järelhindamise nõudele seatakse kaheaastane üleminekuperiood. See tähendab, et kokkuleppeliselt hakatakse nõudeid küll järk-järgult järgima, kuid otsene kohustus selleks on aastast 2014.

3. Justiitsministeerium valdkonda koordineeriva ministeeriumina vaatab üle teiste ministeeriumide õigusloomeplaanid ning koostöös otsustatakse, milliste õigusloomeliste algatuste juures neid nõudeid täiemahuliselt järgitakse. Aastast 2014 koostatakse iga eelnõu kohta, millele ei rakendu § 1 lõige 2, viidatud dokumendid, kuid selle ajani tehakse iga aasta neid valikuliselt.

Viimati uuendatud: 10. Aprill 2017