Sa oled siin

Ajakiri Õiguskeel

Õiguskeel ilmub aastast 1995. Algul ilmus ajakiri viis korda aastas ja alates 2005. aastast on tegu kvartali-kirjaga. 2008. aastal hakkas ajakiri ilmuma tasuta veebiväljaandena justiitsministeeriumi võrgukodus. Iga aasta lõpul antakse veebiväljaandes ilmunud artiklid välja ka kaante vahel. Seda kogumikku saab tellida kirjastusest Juura.

Esialgu valitsuse õigusterminoloogia komisjoni materjalide avaldamiseks ette nähtud bülletäänist on praeguseks kujunenud peamine õiguskeelealase mõttevahetuse korraldaja ja keeleteabe levitaja. Toimetus peab oma ülesandeks tugevdada juristide ja lingvistide koostööd ning tihendada teadlaste sidemeid õigusloomes osalejate ning õigustekstide koostajate, toimetajate ja tõlkijatega. Ajakirjas on avaldatud teoreetilisi arutelusid ja ülevaateid õiguskeelt käsitlevatest teadustöödest, korraldatud mõttevahetusi, analüüsitud õigusaktide keelekasutust ja antud keelenõu. Et materjalis paremini orienteeruda, hakati seda jaotama rubriikidesse. Üld- ja oskuskeelt käsitlevate kirjutiste kõrval asuti tegelema ka tõlkeprobleemidega, juurde tuli keelepoliitika ning pilguheit naaberaladele ja õiguskeele ajalukku.

 

     LOE AJAKIRJA

 

Õiguskeeles avaldatu põhjal on iseseisvat elu alustanud mitu keeleraamatut. Aastatel  1995–1999 ilmunud kirjutistest on koostatud temaatiline valimik "Õigus ja keel", aastatel 2000–2004 avaldatust "Keel ja õigus" ja aastatel 2005–2007 avaldatust "Õiguskeel 2005–2007". Õiguskeeles ilmunud materjali on kasutatud „Ametniku keelekäsiraamatu“ ettevalmistamisel ning eesti keele arengu strateegia õiguse ja halduse keelt käsitleva osa koostamisel.

Õiguskeele toimetusse kuuluvad Karmen Vilms (peatoimetaja), Helin Kask (tegevtoimetaja) Vaike Murumets, Taima Kiisverk, Maire Raadik ja Virgo Saarmets.

 

Viimati uuendatud: 8. November 2019