Sa oled siin

Brexit

Ühendkuningriik lahkus Euroopa Liidust 31. jaanuaril väljaastumis-lepinguga. Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi väljaastumisleping sätestab Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise korra ehk selle, millistel tingimustel riik lahkub. Need tingimused kirjeldavad Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi õigusi ja kohustusi. Lepinguga lahkumine tähendab, et kuni üleminekuperioodi lõpuni (31. detsembrini 2020) kehtib Euroopa Liidu õigus endiselt ka Ühendkuningriigi suhtes.

Põhjalikumat infot leiate välisministeeriumi võrgukodus.

Kui teil on vaja pöörduda kohtusse ja määrata kohtualluvust, soovitame pöörduda õigusnõustaja poole. Siinsed selgitused pole juriidiliselt siduvad, vaid koostatud meie parima teadmise juures nõu andmiseks. Lõpliku otsuse kohtualluvuse määramisel teeb kohus.

  • Justiitsministeeriumi selgitus rahvusvahelise tsiviilkohtumenetluse kohta (277.04 KB)
  • Euroopa Komisjoni kodulehel on ka eesti keeles avaldatud õigusvaldkondade teavitused seoses Ühendkuningriigi lahkumisega Euroopa Liidust. Kohtualluvuse, kohtuotsuste tunnustamise ja täidetavuse, lepingulistele ja lepinguvälistele võlasuhetele kohaldatava õiguse, EL erimenetluste kui ka maksejõuetuse valdkondi puudutava infoga saab tutvuda siin.

Võlaõigus ja lepinguõigus katab väga palju valdkondi tarbijaõigusest töösuheteni.

 

Viimati uuendatud: 20. Jaanuar 2021