Sa oled siin

Eakate õigusnõu konkurss

Justiitsminister kuulutas välja konkursi, millega otsitakse eakatele inimestele õigusnõu pakkujaid.
 

Ministri 30.11.2020. a käskkiri nr 66 "Eakate isikute õigusnõustamise kättesaadavuse parandamise tagamiseks toetuse jagamise täiendav konkurss"

Eesmärk

Toetuse eesmärk on tagada eakatele inimestele õigusnõustamine, teavitus ja abistamine igapäevasel ametiasutustega suhtlemisel ning asjaajamisel.

 

 • Toetust antakse kuni 10 000 eurot (käibemaksuga) ühele taotlejale. 
 • Konkursi võitjaga sõlmitakse leping kuni 31. detsembrini 2021
 • Nõustamisega tuleb alustada 1. veebruaril 2021.
 • Taotlus tuleb esitada eesti keeles ja elektrooniliselt meiliaadressile info@just.ee hiljemalt 28. detsembril 2020 kell 23.
 • Toetust võib taotleda eakate isikute ülemaaline esindusorganisatsioon või mitu eakate isikute esindusorganisatsiooni ühiselt.  
 

Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:

 • taotleja nimi, registrikood, asukoht ja kontaktandmed
 • nõustamise ja teavitamise viis ja kirjeldus
 • nõustamiskohad
 • nõustajad, nende kvalifikatsioon ja kogemus
 • pakkumine nõustamise tundide koguarvu kohta, arvestades taotleja võimekust, sh taotluses esitatud nõustajate arvu, teavituskanaleid ja teavitusüritusi
 • nõustatavate isikute eeldatav koguarv, arvestades taotleja võimekust, sh taotluses esitatud nõustajate arvu
 • taotleja varasem kogemus toetatava tegevuse elluviimisel
 • taotletava toetuse suurus ja eelarve
 • teave taotleja omafinantseeringu kohta
 • volitatud esindaja volitusi tõendav volikiri, kui taotluse on allkirjastanud taotleja volitatud esindaja
 

Taotlus kvalifitseerub konkursile, kui taotleja:

 • on esitanud taotluse tähtajaks
 • on registreeritud asjakohases Eesti registris
 • on esindusorganisatsioon, mis on tegutsenud vähemalt kaks aastat
 • on esitanud kõik eelnevas punktis nõutud andmed
 • suhtes ei ole taotluse esitamise päeva seisuga algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust, ta ei ole pankrotis ning tal ei ole suuremat maksuvõlga kui 1000 eurot
 • on andnud justiitsministeeriumile nõusoleku teha tema kohta maksu- ja tolliametile järelepärimine
 

Justiitsministeeriumil on õigus jätta taotlus kvalifitseerimata, kui taotleja on esitanud taotluses ebaõigeid andmeid või dokumente.

Taotluse puuduste kõrvaldamiseks või andmete täpsustamiseks võidakse nõuda taotlejalt lühikese tähtaja jooksul lisaandmeid ja -dokumente.

Kui taotleja esitab või samad kaastaotlejad esitavad mitu taotlust, arvestatakse ainult viimasena esitatud tähtaegset taotlust.

Taotlus tuleb esitada eesti keeles ja elektrooniliselt meiliaadressile info@just.ee hiljemalt 28. detsembril kell 23.

Konkursi kontaktisik on vabakutsete talituse nõunik Juta Jõgis (juta.jogis@just.ee, 620 8114). Konkursi tingimuste kohta täpsemate selgituste saamiseks palume edastada oma küsimused elektrooniliselt meiliaadressile info@just.ee.

 

Hindamiskomisjon

Taotluste hindamiseks ja võrdlemiseks moodustab justiitsminister komisjoni. Kõiki konkursile kvalifitseerunud taotlusi hinnatakse ja võrreldakse, arvestades nende mõjusust. Hindamisel arvestatakse, mil määral aitaks taotleja pakutav nõustamine olukorda parandada. Mõjusamaks hinnatakse taotlused, mille mõju on konkreetsele isikute sihtrühmale suurem.

Kui selgub, et konkursile on esitatud mitu võrdset taotlust, siis heidetakse võtja väljaselgitamiseks liisku.

Pärast konkursi tulemuste selgumist avalikustatakse tulemused justiitsministeeriumi kodulehel.

 

Viimati uuendatud: 1. Detsember 2020