Sa oled siin

Riigilõivu tagastamise taotlus

Tasutud riigilõiv tagastatakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku §-s 150 sätestatud juhtudel, sealhulgas juhul, kui riigilõivu on tasutud ettenähtust rohkem, kui avaldust ei võeta menetlusse või kui avaldus jäetakse läbi vaatamata (seda tingimust on seaduses täpsustatud) jm.

Pool menetluses tasutud riigilõivust tagastatakse näiteks siis, kui pooled või hagita menetluse osalised sõlmivad kompromissi või kui hageja loobub hagist või kui pooled otsustavad enne maakohtu tervikotsuse avalikustamist, et nad ei esita apellatsioonkaebust.

Kui avaldus jäetakse läbi vaatamata või menetlus lõpetatakse kompromissi kinnitamise või hagist loobumise tõttu, siis ei tagastata eelmises kohtuastmes tasutud riigilõivu.

Riigilõivu tagastab kohus, kelle menetluses asi viimati oli, üksnes selle menetlusosalise avalduse alusel, kes riigilõivu tasus või kelle eest riigilõiv tasuti. Riigilõiv tagastatakse menetlusosalisele, kes selle pidi tasuma, või tema korraldusel muule isikule.

Riigilõivu tagastamise taotlus (70.78 KB)  

Täidetud ja allkirjastatud riigilõivu tagastamise taotlus tuleb esitada kohtule, kellele riigilõiv tasuti. Taotlus tuleb esitada paberkandjal või e-posti teel riigilõivu võtjale. 

 

Viimati uuendatud: 13. Juuli 2017