Stockholmi programm

Stockholmi programmi näol on tegu uue viieaastase arengukavaga õigusel, vabadusel ja turvalisusel põhineva ala tugevdamiseks Euroopa Liidus. Stockholmi programmile eelnesid 1999. a vastu võetud Tampere programm (mis pani aluse justiits- ja siseküsimuste strateegilisele arendamisele ELis) ning 2004. aastal heakskiidetud Haagi programm. Kui Tampere programm keskendus peamiselt vastastikuse tunnustamise juurutamisele õigusalases koostöös ja Haagi programm eeskätt õiguskaitseasutuste koostöö tugevdamisele, siis Stockholmi programm on seadnud peamiseks sihtrühmaks kodanikud.

Stockholmi programmi poliitilised prioriteedid:

  • kodanikuõiguste edendamine – õigustepõhine Euroopa;
  • kodanike elu lihtsustamine – õiguse- ja õiglusepõhine Euroopa;
  • kaitsev Euroopa;
  • juurdepääs Euroopale globaliseeruvas maailmas;
  • Euroopa vastutus, solidaarsus ja partnerlus rände- ja varjupaigaküsimustes;
  • Euroopa globaliseeruvas maailmas – vabaduse, turvalisuse ja õiguse välismõõde.

Programmis esitatud poliitilisi suuniseid viiakse ellu Euroopa Komisjonis 2010. a kevadel heaks kiidetud tegevuskava alusel. Tegevuskava sisaldab loetelu konkreetsetest õigusaktide eelnõudest, poliitikadokumentidest jms, millega komisjon aastani 2014 välja tuleb.

 

Stockholmi programm

Stockholmi programmi tegevuskava

Viimati uuendatud: 23. Aprill 2014