Sa oled siin

Kinnisvara, abieluvara, laevaregister, pärimine

 

Kinnistusraamat on kinnisasjaõiguste register. Kinnisasi (kinnistu) on maatükk, korteriomand ja hoonestusõigus ning korterihoonestus-õigus. Kinnistusraamatusse kantakse kinnisasja omanikud ja kinnisasja koormavad piiratud asjaõigused: hüpoteegid, servituudid, reaalkoormatised, hoonestusõigused, ostueesõigused ja märked (eelmärked, keelumärked, vastuväited ja märkused).

Kinnistusraamatu registriosa ja  kinnistustoimiku  andmetega võib elektrooniliselt tutvuda kinnistusraamatu päringusüsteemi vahendusel.

  • Abieluvararegister. Kui abikaasad ei ole valinud varalahususe või vara tasaarvestuse varasuhet või kui abieluvaralepinguga ei ole kokku leitud teisiti, on abielu kestel omandatud vara üldiselt abikaasade ühisvara. Abieluvararegistrisse kantakse andmed abikaasade valitud varasuhte kohta, samuti abieluvaralepingus toodud abikaasade vastastikused varalised õigused ja kohustused, et muuta need nähtavaks ka kolmandatele isikutele (näiteks võlausaldajatele). Abieluvararegistri andmetega saab tutvuda elektrooniliselt abieluvararegistri päringusüsteemi kaudu.
  • Laevakinnistusraamat – sellesse kantud laevu, ehitatavaid laevu ja teisaldatavaid ujukeid saab laenu katteks hüpoteegiga koormata ning nende omandiõigus on reguleeritud sarnaselt kinnisvaraga. Laevakinnistusraamatu andmetega saab elektrooniliselt tutvuda laevakinnistusraamatu teabesüsteemis.
 

 

Viimati uuendatud: 28. Veebruar 2018