Abieluvararegister

Abieluvararegister on register, kuhu kantakse andmed abikaasade valitud varasuhte või sõlmitud abieluvaralepingu kohta. Abieluvararegistrit peab Tartu maakohtu kinnistusosakond.

Menetlus abieluvararegistris on sarnane kinnistamismenetlusega. Võõrkeelsed dokumendid tuleb esitada koos tõlkega, mille on kinnitanud vandetõlk või notar. Sarnane on ka registri koosseis:

  • registrikaardid, kuhu tehakse kandeid valitud varasuhete ja abieluvaralepingute sõlmimise kohta
  • registripäevik, kuhu märgitakse kandeavalduste vastuvõtmine
  • registritoimikud, kuhu köidetakse kannete alusdokumendid

Abieluvararegistrile esitatav kandeavaldus peab olema notariaalselt kinnitatud või digiallkirjastatud vormis, kandeavaldus võib sisalduda abieluvaralepingus.

 

Registriandmetega tutvumine ja ärakirjade tellimine

Registrikaardid on avalikud ja nendega võib igaüks tasuta tutvuda abieluvararegistri päringusüsteemi kaudu või tasu eest notaribüroos. Registritoimikuga saab tutvuda notaribüroos ning toimikuga võib tutvuda kandealuse isiku nõusolekul või õigustatud huvi olemasolu korral.

 

Abieluvararegistriga tutvumiseks peab teadma registrikaardi numbrit, vähemalt ühe abikaasa täpset nime või isikukoodi.

 

Viimati uuendatud: 28. Juuni 2017