Abieluvararegister

Abieluvararegister on riiklik register, kuhu kantakse abieluvaralepingus toodud ning seaduses sätestatud juhtudel abikaasade  varalised õigused. Abieluvararegistri eesmärk on võimaldada  kolmandatele isikutele teavet abikaasadevahelise varasuhte ning sellest tulenevate õiguste ja kohustuste kohta. Kui abieluvararegistris puuduvad andmed abikaasade kohta, siis eeldatakse, et abikaasade varalistele suhetele kohaldatakse varaühisuse varasuhet.

Abieluvararegistrit peab alates 1. märtsist 2018 notarite koda. Abieluvararegistrisse teevad kandeid notarid ja perekonnaseisu-ametnikud abiellumisel valitud varalahususe või vara juurdekasvu tasaarvestuse varasuhte kohta ning notarid abieluvaralepingu alusel. 

Vaata ka nõuandeid abikaasade varaliste õiguste kohta.

Igaüks võib abieluvararegistri registrikaardile kantud andmetega tasuta tutvuda ja saada nendest väljatrükke abieluvararegistri päringusüsteemi kaudu. Abieluvararegistri registrikaardile kantud andmetega tutvumiseks tuleb end identifitseerida ID-kaardi või mobiil-ID abil.

Abieluvararegistri dokumentidega võib tutvuda ning neist väljatrükke saada õigustatud huvi olemasolu korral notaribüroodes.

Abieluvararegistrisse kantud andmetega ja dokumentidega saab tutvuda notaribüroos notari tasu seaduses sätestatud tasu eest.

 

 

Viimati uuendatud: 28. Veebruar 2018