Kinnistusosakonna kontaktandmed

Kinnistusraamatuga seotud toimingud saab korda ajada elektroonilisel teel või notari vahendusel. Notarid tõestavad asjaõiguskokkuleppeid, nõustavad tehinguosalisi ja esindavad avaldajaid kinnistusosakonnas (sh edastavad dokumente). Digiallkirjastatud avaldusi saab esitada kinnistuportaalis

E-kinnistusraamatus saavad tasuta andmetega tutvuda:

  • kinnisasja omanik – nii füüsiline isik kui ka juriidilisest isikust kinnisasja omaniku esindaja
  • kinnisasja omaniku seadusjärgne esindaja ja eestkostja
  • kinnisasjaga seotud korteriomandite omanikud ja korteriühistu esindaja

E-kinnistusraamatu teenus „Seotud kinnistud > Minu kinnistustoimikud“ võimaldab kasutajal tasuta tutvuda temale kuuluvate kinnistute kohta avatud kinnistustoimikutes säilitatavate dokumentidega.

Samuti saab ärakirju ja toimikuga tutvuda tasu eest notaribüroode kaudu.

Abieluvararegistri registrikaartidega saab tutvuda abieluvararegistri päringusüsteemis.

Laevakinnistusraamatu registriosadega saab tutvuda laevakinnistusraamatu teabesüsteemis.

1. juulil 2017 suleti kohtulike registrite kantseleide vastuvõtupunktid.

Kantseleiga on võimalik ühendust võtta üksnes telefoni või e-posti teel;võimalik on ka saata paberdokumente.

  • E-post: kinnistusosakond@kohus.ee
  • Mobiiltelefon 5881 1177
  • Telefon 601 1199
  • Faks 600 0257
  • Postiaadress: Pikk 32, 44307 Rakvere  
Viimati uuendatud: 12. Jaanuar 2018