Kinnistusosakonna kontaktandmed

Kinnistusraamatuga seotud toimingud saab korda ajada elektroonilisel teel või notari vahendusel. Notarid tõestavad asjaõiguskokkuleppeid, nõustavad tehinguosalisi ja esindavad avaldajaid kinnistusosakonnas (sh edastavad dokumente). Digiallkirjastatud avaldusi saab esitada kinnistuportaalisOmanik saab tasuta tutvuda temale kuuluvate registriosade andmetega riigiportaali ja kinnistuportaali kaudu.

E-kinnistusraamatu teenus „Minu kinnistustoimikud“  võimaldab kasutajal tasuta tutvuda temale kuuluvate kinnistute kohta avatud kinnistustoimikutes säilitatavate dokumentidega.

Samuti saab ärakirju ja toimikuga tutvuda tasu eest notaribüroode kaudu.

Korteriühistutel ja teistel õigustatud isikutel on võimalik saada korteriomanike andmete nimekirju tasuta, pöördudes RIKi klienditeenindusse. Tasuta nimekirja saamiseks tuleb korteriühistu juhatuse liikmel, korteriomanikul või eelnimetatute volitatud isikul esitada digiallkirjastatud avaldus (koos vajalike lisadokumentidega, nt volitusega) aadressil rik.info@just.ee.

Abieluvararegistri registrikaartidega saab tutvuda abieluvararegistri päringusüsteemis.

Laevakinnistusraamatu registriosadega saab tutvuda laevakinnistusraamatu teabesüsteemis.

1. juulil 2017 suleti kohtulike registrite kantseleide vastuvõtupunktid.

Kantseleiga on võimalik ühendust võtta üksnes telefoni või e-posti teel. Säilib võimalus saata paberdokumente.

  • E-post: kinnistusosakond@kohus.ee
  • Mobiiltelefon 5881 1177
  • Telefon 601 1199
  • Faks 600 0257
  • Postiaadress: Pikk 32, 44307 Rakvere  
Viimati uuendatud: 17. Oktoober 2017