Kinnistusosakonna kontaktandmed

Kinnistusraamatuga seotud toimingud saab korda ajada elektroonilisel teel või notari vahendusel. Notarid tõestavad asjaõiguskokkuleppeid, nõustavad tehinguosalisi ja esindavad avaldajaid kinnistusosakonnas (sh edastavad dokumente). Digitaalselt allkirjastatud avaldusi saab esitada kinnistuportaalis. Ärakirju ja toimikuga tutvuda saab e-kinnistusraamatu ja notaribüroode kaudu. Samuti saab omanik tasuta tutvuda temale kuuluvate registriosade ja nende kohta avatud kinnistustoimikutega riigiportaali kaudu. Kaebused saab saata e-kirjaga.

Abieluvararegistri registrikaartidega saab tutvuda abieluvararegistri päringusüsteemis.

Laevakinnistusraamatu registriosadega saab tutvuda laevakinnistusraamatu teabesüsteemis.

1. juulil 2017 suleti kohtulike registrite kantseleide vastuvõtupunktid.

Kantseleiga on võimalik ühendust võtta üksnes telefoni või e-posti teel. Säilib võimalus saata paberdokumente.

  • E-post: kinnistusosakond@kohus.ee
  • Mobiiltelefon 5881 1177
  • Telefon 601 1199
  • Faks 600 0257
  • Postiaadress: Pikk 32, 44307 Rakvere  
Viimati uuendatud: 13. September 2017