Laevakinnistusraamat

 

Laevakinnistusraamat on tugeva õigusjõuga register, sest kinnistatud laevaga tehtavad tehingud jõustuvad alles pärast laevakinnistus-raamatusse kandmist. Laeva ostja ning hüpoteegipidajast võlausaldaja saab tugineda registriandmetele.

Laevakinnistusraamatu pidamist reguleerivad laeva asjaõigusseadus ja laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seadus koos kinnistusraamatuseadusega.

Vaadake ka laeva kinnistamise nõuandeid.

Laevakinnistusraamatut peetakse Tartu maakohtu kinnistusosakonnas. Laevakinnistusraamat on täiselektrooniline.

 

Laevaomanike kontaktpunkt on transpordiamet.

Laevakinnistusraamatut peab Tartu maakohtu kinnistusosakond, kuid laevakinnistusraamatu andmetega on võimalik tutvuda ning neist väljatrükke saada transpordiametis ja notaribüroodes. Samuti on võimalik laevakinnistusraamatu registriosa andmetega tutvuda e-laevakinnistusraamatu veebilehel. Transpordiamet ja notarid väljastavad ka lipudokumente. Notari kaudu lipudokumendi väljastamisel lisandub notari tasu seaduse § 31 p 143 alusel 3,20 eurot olenemata lehekülgede arvust.

Laevakinnistusraamatu avaldusi ja dokumente saab esitada elektrooniliselt kinnistusosakonna e-posti aadressile kinnistusosakond@kohus.ee või edastada notari või transpordiameti kaudu. Avalduses tuleb muu hulgas märkida, mil viisil või kelle kaudu soovitakse lipudokument kätte saada. Pärast laevakinnistusraamatu kande tegemist saadab kinnistusosakond laevaomanikule ja lipudokumendi väljastajale teate, misjärel võib lipudokumendi väljastada.

 

Registrikande broneerimise pilootprojekt

Transpordiamet ja Tartu Maakohtu kinnistusosakond alustavad pilootprojektiga, mille eesmärk on luua laevaomanikele võimalus Transpordiameti laevade järelevalve üksuse kaudu broneerida aega laevakinnistusraamatu kande tegemiseks. Laevaomanik saab enne kohtule dokumentide esitamist kokku leppida registrikande tegemise kuupäeva ning edastada dokumendid või dokumentide projektid eelkontrolliks. Eelkontroll võimaldab kohtul hinnata dokumentide korrektsust ja anda tagasisidet ning kandeaja broneering annab laevaomanikele võimaluse planeerida sujuvamalt laeva registreerimisega seonduvaid toiminguid.

Broneerimiseks tuleb ühendust võtta Transpordiameti laevade järelevalve üksusega e-posti aadressil: laevaregister@transpordiamet.ee

 

Laevakinnistusraamatu teabesüsteem

Väikelaevu (paate jne) registreerib liiklusregister koos muude väikesõidukitega. Veeteede korrashoiu, laevade tehnilise järelevalve jms eest vastutab transpordiamet. Seal on ka andmed riigilaevade ning välismaalt ajutiselt Eesti lipu alla toodud laevapereta prahitud laevade kohta.

 

Viimati uuendatud: 27. September 2021