Laevakinnistusraamat

 

Laevakinnistusraamat on tugeva õigusjõuga register, sest kinnistatud laevaga tehtavad tehingud jõustuvad alles pärast laevakinnistus-raamatusse kandmist. Laeva ostja ning hüpoteegipidajast võlausaldaja saab tugineda registriandmetele.

Laevakinnistusraamatu pidamist reguleerivad laeva asjaõigusseadus ja laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seadus koos kinnistusraamatuseadusega.

Vaadake ka laeva kinnistamise nõuandeid.

Laevakinnistusraamatut peetakse Tartu maakohtu kinnistusosakonnas. Laevakinnistusraamat on täiselektrooniline.

 

Laevaomanike kontaktpunktiks saab veeteede amet

1. juulist 2017 ei teenindata enam kodanikke Tartu maakohtu kinnistusosakonna kantseleides. Laevakinnistusraamatut peab endiselt Tartu maakohtu kinnistusosakond, kuid edaspidi on võimalik laevakinnistusraamatu andmetega tutvuda ning neist väljatrükke saada veeteede ametis ja notaribüroodes. Samuti on võimalik laevakinnistusraamatu registriosa andmetega tutvuda e-laevakinnistusraamatu veebilehel. Veeteede amet ja notarid hakkavad väljastama ka lipudokumente. Notari kaudu lipudokumendi väljastamisel lisandub notari tasu seaduse § 31 p 143 alusel 3,20 eurot olenemata lehekülgede arvust.

Laevakinnistusraamatu avaldusi ja dokumente saab esitada elektrooniliselt kinnistusosakonna e-posti aadressile kinnistusosakond@kohus.ee või edastada notari või veeteede ameti kaudu. Avalduses tuleb muu hulgas märkida, mil viisil või kelle kaudu soovitakse lipudokument kätte saada. Pärast laevakinnistusraamatu kande tegemist saadab kinnistusosakond laevaomanikule ja lipudokumendi väljastajale teate, misjärel võib lipudokumendi väljastada.

 

Laevakinnistusraamatu teabesüsteem

 

Väikelaevu (paate jne) registreerib liiklusregister koos muude väikesõidukitega. Veeteede korrashoiu, laevade tehnilise järelevalve jms eest vastutab veeteede amet. Seal on ka andmed riigilaevade ning välismaalt ajutiselt Eesti lipu alla toodud laevapereta prahitud laevade kohta.

 

Viimati uuendatud: 28. Juuni 2017