Riigilõivu tagastamise taotlus

Tasutud riigilõiv tagastatakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku §-s 150 sätestatud juhtudel, sealhulgas juhul, kui riigilõivu on tasutud ettenähtust rohkem, kui avaldust ei võeta menetlusse või kui avaldus jäetakse läbi vaatamata (seda tingimust on seaduses täpsustatud) jm.

 

     

    Viimati uuendatud: 19. Jaanuar 2017