Sa oled siin

Kriminaalpoliitika


Eesmärgid

Kriminaalpoliitika osakonna põhieesmärk on valmistada valitsusele ette kriminaalpoliitilisi analüüse, eelnõusid ja otsuseid, õieti küll otsustusalternatiive, sest ühiskonna probleemidele ei ole kunagi ühtainsat õiget lahendust – on alternatiivid, mis erinevad mõjude ja hinna poolest.

Hea poliitiline otsus on selline, mille puhul on teada selle mõjud, kõrvalmõjud, elluviimise riskid ja kulud. Iga otsuse puhul peab valitsus muu hulgas teadma, kui palju raha on tulemuste saavutamiseks vaja.

 

 

 

 

karistusseadustiku pilt

  • Kriminaalpoliitika osakonna ülesanne on töötada valitsusele välja otsustusalternatiivid ning korraldada selleks vajalikke analüüse ja uuringuid. Kõik kriminaalpoliitilised sammud peavad põhinema usaldusväärsel infol.
  • Teine ülesanne on tulemusjärelevalve, s.o kriminaalasutuste tegevuse analüüs, et saada teada, kas ja kuidas valitsuse poliitikat ellu viiakse. Seda tehakse statistilise analüüsi, auditite ja teaduslike uuringute abil. Järelevalve eesmärk ei ole ainult kontroll, vaid nii saab ka vajalikku teavet selle kohta, milliseid muudatusi üks või teine plaan vajab.
  • Kolmandaks tegeleb kriminaalpoliitika osakond kuriteoennetusega. Nii korraldavad meie töötajad koolitusi ja nõustavad omavalitsusi kuriteoennetuse teemal, samuti teenindab osakond süüteoennetuse nõukogu.
  • Kriminaalpoliitika osakonna tegevusvaldkond on ka rahvusvaheline õiguskoostöö, muu hulgas näiteks kurjategijate väljaandmise ja ületoomise küsimused.
  • Kriminaalpoliitika prioriteetsed teemad on alaealiste kuritegevuse ja korduvkuritegevuse ennetamine, aga ka korruptsiooni, inimkaubanduse, perevägivalla ja alaealiste vastu suunatud kuritegude ennetamine ning karistuspoliitika küsimused.
  • pilt kuriteoennetusest

 

 

Viimati uuendatud: 30. Juuli 2021