Sa oled siin

Maksekäsumenetlus ja E-toimik

Mis on maksekäsu kiirmenetlus?

Maksekäsu kiirmenetlus on võla või elatise kättesaamiseks mõeldud lihtsustatud menetlus. See on hagimenetlusest kiirem, lihtsam ja odavam. Maksekäsu kiirmenetluse avaldust saab esitada kohtule üksnes elektrooniliselt portaalis E-toimik või infosüsteemide andmevahetuskihi X-tee kaudu. Maksekäsu kiirmenetluse avaldusi menetleb Pärnu maakohtu Haapsalu kohtumajas asuv maksekäsuosakond. Maksekäsuosakonna telefon on 472 0030 ja menetlusposti aadress maksekask@kohus.ee. Maksekäsu kiirmenetluse kohta saab rohkem infot kohtute veebilehelt ja õigusabiportaalist Jurist Aitab

Mis on E-toimik?

E-toimik on digitaalne infosüsteem, mis pakub võimalust algatada maksekäsu kiirmenetlust ehk alustada kohtumenetlust koduarvutis. Näiteks võib üksikvanem taotleda ilma kohtumajja sõitmata lapsele elatist. See aga tähendab, et menetluse alustamiseks kulub kõige rohkem kümme-viisteist minutit, selmet sõita kohtumajja ning oodata seal järjekorras.

E-toimikus on võimalik näha endaga seotud kriminaal- ja väärteomenetluste ning tsiviil- ja halduskohtumenetluste üldinfot. Nii koondab E-toimik kogu õiguskaitseasutuste menetlusinfot, tagades kriminaal-, tsiviil-, haldus- ja väärteomenetluse osalistele, sealhulgas kodanikele, operatiivse ülevaate menetluse etappidest, toimingutest ja otsustest: kodanik logib end isikutunnistusega (ID-kaardiga) E-toimikusse (sarnaselt X-tee päringute portaaliga) ning näeb kohe, kas tema vastu on alustatud mõnd menetlust (kohtumenetlus, parkimistrahv jne).

Sisene E-toimikusse

 

Avalduste vormid

Võlgniku vastuväide maksekäsu kiirmenetluses, samuti võlgniku andmete loetelu sissetuleku, vara ja majandusliku seisundi kohta (elatisnõudega maksekäsu kiirmenetluse korral) esitatakse kohtule justiitsministri määrusega kehtestatud dokumendiblanketil.

Vastuväite ja võlgniku andmete loetelu võib kohtule esitada kas paberil või digitaalallkirjastatud e-kirjaga.

Vastuväide maksekäsu kiirmenetluse avaldusele tuleb esitada Pärnu maakohtu Haapsalu kohtumajas asuvale maksekäsuosakonnale. Maksekäsuosakonna menetlusposti aadress maksekask@kohus.ee.

 

Viimati uuendatud: 7. August 2020