Kriminaalmenetlusõiguse revisjon

Õigusloome revisjoni projekti raames on alustatud kriminaalmenetlusõiguse revisjoniga. Justiitsministeerium korraldas revisjoni esimese, ettevalmistava etapi, mille tulemusel valmis lähteülesanne (vt allpool). Teise etapi lähteülesandes (271.27 KB) selgitatakse revisjoni vajadust ja ulatust, analüüsivaldkondi ning esitatakse üldine tegevuskava.

Pärast töörühma moodustamist alustatakse lähteülesande alusel revisjoniga.

 

I etapp

 

Viimati uuendatud: 9. Märts 2020