Kriminaalmenetlusõiguse revisjon

Õigusloome revisjoni projekti raames on alustatud kriminaalmenetlusõiguse revisjoniga. Justiitsministeerium korraldas revisjoni esimese, ettevalmistava etapi, mille tulemusel valmis lähteülesanne (vt allpool). Teise etapi lähteülesandes selgitatakse revisjoni vajadust ja ulatust, analüüsivaldkondi ning esitatakse üldine tegevuskava.

Pärast töörühma moodustamist alustatakse lähteülesande alusel revisjoniga.

 

II etapp

Kriminaalmenetlusõiguse revisjoni II etapi raames on valminud kriminaalmenetluse seadustiku ja karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus, mis on kättesaadaval eelnõude infosüsteemist.

 

Huvirühmade arvamused

 

I etapp

Kriminaalmenetlusõiguse revisjoni raames on valminud kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu ja seletuskiri. Eelnõu ja seletuskiri on kättesaadaval eelnõude infosüsteemist.

 

Viimati uuendatud: 15. Detsember 2020