Mereõiguse revisjon

Revisjoni elluviimine

 

 

Revisjoni ettevalmistamine (lõppenud)

 

Õigusloome kodifitseerimise projekti raames on alustatud mereõiguse kodifitseerimise ettevalmistamist: eelkõige hinnatakse kodifitseerimise vajalikkust ja ulatust ning analüüsitakse, milliseid teemasid tuleks käsitleda, ja selle alusel koostatakse kodifitseerimise lähteülesanne.

 

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on pärast avalikku konsultatsiooni koostanud mereõiguse kodifitseerimise lõpliku lähteülesande. Mereõiguse kodifitseerimise lõpliku otsuse langetab valdkondlik komisjon.

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium saatis 30. septembril 2015 mereõiguse kodifitseerimise lähteülesande kavandi avalikule konsultatisoonile ministeeriumidele ning paljudele asutustele, institutsioonidele ja huvirühmadele (vt loetelu allpool). Arvamusi ja kommentaare oodati huvirühmadelt 26. oktoobriks 2015. Lähteülesande kavand sisaldas kodifitseerimise elluviimise põhjendusi, plaanitavat ulatust, viisi ja üldist tegevuskava, samuti mereõiguslike probleemide kaardistust koos asutuste ja huvirühmade arvamuste ning võimalike analüüsi ülesannetega. Pärast avalikku konsultatsiooni koostati saadud tagasiside põhjal lähteülesande lõplik versioon (vt ülalt). 

Lähteülesande kavand saadeti järgmistele asutustele, institutsioonidele ja huvirühmadele: Justiitsministeerium, Keskkonnaministeerium, Siseministeerium, Välisministeerium, Kaitseministeerium, Maaeluministeerium, Veeteede Amet, Politsei- ja Piirivalveamet, Keskkonnaamet, Keskkonnainspektsioon, Päästeamet, Riigikohus, TTÜ Eesti Mereakadeemia, Eesti Laevaomanike Liit, Merendusnõukoda, Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon, Eesti Sadamate Liit, Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Kohtutäiturite- ja Pankrotihaldurite Koda, Keskkonnaõiguse Keskus, Kaugpüüdjate Liit, Pangaliit, Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing, Eesti Meremeeste Ametiühing, Keskkonnaagentuur, Kominsur Kindlustusmaakler OÜ, Eesti Juristide Liit MTÜ, MTÜ Eesti Laevajuhtide Liit, Eesti Kaptenite Klubi, Malsco, Notarite Koda, Logistika ja Transiidi Assotsiatsioon MTÜ, SEB Pank AS, Swedbank AS, MTÜ Eesti Kohtunike Ühing, TÜ Õigusteaduskond, Tallinna Ülikooli Õigusteaduskond ja Väikesadamate Liit.  

Mereõiguse kodifitseerimise ettevalmistavad tegevused kestavad 1. aprillist 2014 kuni 31. oktoobrini 2015. Kui valdkondlik komisjon kiidab mereõiguse kodifitseerimisega jätkamise heaks, siis toimub mereõiguse kodifitseerimine Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020 prioriteetse suuna 12 „Haldusvõimekus“ meetme 12.2 „Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine“ tegevuse 12.2.6 „Õigusloome kodifitseerimine“ raames. Toetuse andmise eesmärk on arukas õigusloome kodifitseeritud valdkondades ja kvaliteetsem õigusloome, mis seisneb õiguse kodifitseerimises ja õigusloome arendamises. Projekti rakendusasutus on riigikantselei ja rakendusüksus rahandusministeerium. Tegevuste kestus: 1.3.2014–31.12.2020. Tegevuse 12.2.6 kogumaksumus on 1 740 000 eurot, millest toetus 1 479 000 eurot.

 

 

Viimati uuendatud: 3. Oktoober 2017