Riigikaitseõiguse revisjon

 

Riigikaitseõiguse revisjoni raames on valminud riigikaitseseaduse eelnõu ja seletuskiri. Eelnõu ja seletuskiri on kättesaadaval eelnõude infosüsteemist ja Riigikogu kodulehelt 112 SE.

 

Õigusloome revisjoni projekti raames on alustatud riigikaitseõiguse revisjoniga. Riigikaitseõiguse lähteülesande koostamisel on lähtutud riigikaitseseaduse eelnõu menetluse käigus esitatud ettepanekutest ja märkustest ning nendest ettepanekutest, mis esitati riigikantselei kokku kutsutud ministeeriumide esindajate ümarlaual. Lähteülesanne (461.8 KB) sisaldab revisjoni vajadust ja võimalikku ulatust, analüüsivaldkondi ning üldist tegevuskava.

Pärast töörühma moodustamist alustatakse lähteülesande alusel revisjoniga.

 

Viimati uuendatud: 27. Aprill 2020