Riigikaitseõiguse revisjon

Õigusloome revisjoni projekti raames on alustatud riigikaitseõiguse revisjoniga. Riigikaitseõiguse lähteülesande koostamisel on lähtutud riigikaitseseaduse eelnõu menetluse käigus esitatud ettepanekutest ja märkustest ning nendest ettepanekutest, mis esitati riigikantselei kokku kutsutud ministeeriumide esindajate ümarlaual. Lähteülesanne (461.8 KB) sisaldab revisjoni vajadust ja võimalikku ulatust, analüüsivaldkondi ning üldist tegevuskava.

Pärast töörühma moodustamist alustatakse lähteülesande alusel revisjoniga.

 

Viimati uuendatud: 19. Veebruar 2019