Sa oled siin

Hea õigusloome ja seadusloomeplaanid

Justiitsministeerium on võtnud südameasjaks hea õigusloome, eriti selles osas, mis puudutab varajast õigusloome planeerimist, analüüsil ja kaasamisel põhinevat õiguse kujundamist ning kehtiva õiguse toimimise järelhindamist. Justiitsministeerium seisab selle eest, et enne, kui otsustatakse õigusliku lahenduse kasuks ja hakatakse eelnõu koostama, oleks tehtud eelnõu väljatöötamiskavatsus, kus on selgelt näidatud probleem, selle lahendusteed ning lahendustega kaasneda võivad positiivsed ja negatiivsed mõjud. Väljatöötamiskavatsus on tähtis arutelu- ja kaasamisdokument, mille kooskõlastamise raames küsitakse probleemi ja lahendusvariantidega seotud huvirühmadelt, spetsialistidelt ja ministeeriumidelt nende arvamust. 

Alles siis, kui on veendutud, et mingi õiguslik meede on probleemi lahendamiseks parim, on põhjendatud hakata seaduseelnõu välja töötama. Kui eelnõust on saanud kehtiv õigus, tuleb pidevalt andmeid koguda ja analüüsida, kas see avaldab ühiskonnas soovitud ja prognoositud mõju või mitte. Selline hea õigusloome protsess toetab tõenduspõhist, nii avalikkust kui ka valdkonna asjatundjaid kaasavat ning tegelikele vajadustele vastav otsustamist.

Siia veebilehele on koondatud õigusaktide mõjude analüüsi (ÕMA) ja teiste hea õigusloome osade seisukohast vajalikke abi- ja juhendmaterjale. Küsimuste korral on alati võimalik pöörduda justiitsministeeriumi allpool nimetatud kontaktisikute poole.

 
 

Kontaktisikud justiitsministeeriumis
 

 

Viimati uuendatud: 8. Aprill 2021