Sa oled siin

Õigusloomejuristide koolitused

Programmi „Parema õigusloome arendamine“ raames alustati õigusloomejuristide koolituse ettevalmistava tegevusega. Ettevalmistava tegevuse käigus on koostatud lähteülesanne (66.02 KB). Koolitused on planeeritud aastateks 2015–2020. Õigusloomejuristide koolitus on ühe tegevusena nimetatud ühtekuuluvusfondide rakenduskava 2014–2020 prioriteetse suuna 12 „Haldusvõimekus“ meetme „Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine“ all ja seda rahastatakse ELi uue perioodi 2014–2020 vahenditest.

Viimati uuendatud: 10. Aprill 2017