Sa oled siin

Programmi lõppseis

Programmi „Parema õigusloome arendamine“ raames toimub või on toimunud kodifitseerimine järgmistes õigusvaldkondades: keskkonnaõigus, sotsiaalõigus, ehitus- ja planeerimisõigus, majandushaldusõigus, väärteomenetlus, karistusõigus ja intellektuaalse omandi õigus.

Kodifitseerimisprojektide raames välja töötatud seaduseelnõud ja seletuskirjad peavad saama kodifitseerimiskomisjoni heakskiidu või tuleb need esitada vabariigi valitsusele heakskiitmiseks.

Kodifitseerimiskomisjoni heakskiidu on saanud järgmised projektid:

Õiguse kodifitseerimisprojekt

Indikaator

Märkus indikaatori täitmise kohta

Majandushaldusõigus

Majandushaldusõiguse seadustiku üldosa seaduse kontseptsioon on kodifitseerimiskomisjonis heaks kiidetud

Täidetud 27.11.2008

 

Majandushaldusõiguse seadustiku üldosa seaduse eelnõu ja selle juurde kuuluv seletuskiri on kodifitseerimiskomisjonis heaks kiidetud

Täidetud, heakskiitmine toimus etapiti, viimane heakskiitmine toimus 18.08.2010. Riigikogu võttis majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse vastu 23.02.2011.

 

Majandushaldusõiguse seadustiku eriosa kontseptsioon on kodifitseerimiskomisjonis heaks kiidetud

Eraldi kontseptsiooni ei koostatud

 

Majandushaldusõiguse seadustiku eriosa seaduse eelnõu ja selle juurde kuuluv seletuskiri on kodifitseerimiskomisjonis heaks kiidetud

Eraldi eriosa ei koostatud

Väärteomenetlus

Väärteomenetluse seadustiku muutmise eelnõu ja seletuskiri on kodifitseerimiskomisjonis heaks kiidetud

Täidetud 29.07.2013

Karistusõigus

Karistusseadustiku muutmise eelnõu ja seletuskiri on kodifitseerimiskomisjonis heaks kiidetud

Täidetud

Ehitus- ja planeerimisõigus

Ehitus-planeerimisseadustiku üldosa seaduse kontseptsioon kodifitseerimiskomisjonis on heaks kiidetud

Täidetud 28.01.2010

 

Ehitus-planeerimisseadustiku üldosa seaduse eelnõu ja selle juurde kuuluv seletuskiri kodifitseerimiskomisjonis on heaks kiidetud

Täidetud, põhimõtteline heakskiit 27.12.2011

 

Ehitus-planeerimisseadustiku eriosa kontseptsioon kodifitseerimiskomisjonis on heaks kiidetud

Eraldi kontseptsiooni ei koostatud

 

Ehitus-planeerimisseadustiku eriosa seaduse eelnõu ja selle juurde kuuluv seletuskiri on kodifitseerimiskomisjonis heaks kiidetud

Täidetud

Keskkonnaõigus

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse kontseptsioon kodifitseerimiskomisjonis on heaks kiidetud

Täidetud 14.03.2008

 

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse eelnõu ja selle juurde kuuluv seletuskiri kodifitseerimiskomisjonis on heaks kiidetud

Täidetud 30.04.2010. Riigikogu võttis keskkonnaseadustiku üldosa seaduse vastu 16.02.2011.

 

Keskkonnaseadustiku eriosa kontseptsioon kodifitseerimiskomisjonis on heaks kiidetud

Täidetud, esimene heakskiitmine toimus 17.03.2010, teine heakskiitmine (maapõueseaduse eelnõu) toimus 05.03.2014

 

Keskkonnaseadustiku eriosa seaduse eelnõu ja selle juurde kuuluv seletuskiri on kodifitseerimiskomisjonis heaks kiidetud

Täitmata, esimene heakskiitmine toimus 01.07.2011, teine heakskiitmine (maapõueseaduse eelnõu ja seletuskiri) toimus 23.09.2014. Heakskiidud on antud enne eelnõude ametlikku kooskõlastusringi.

Sotsiaalõigus

Sotsiaalseadustiku üldosa ja eriosade seaduseelnõud ja nende juurde kuuluvad seletuskirjad on esitatud valitsusele heakskiitmiseks

Täitmata, sotsiaalseadustiku üldosa ja perede eriosa seaduse eelnõud ja seletuskirjad kiideti 07.11.2013 kodifitseerimiskomisjoni poolt heaks,  sotsiaalhoolekande eriosa seaduse eelnõu ja seletuskiri kiideti 25.04.2014 kodifitseerimiskomisjoni poolt heaks, töö eriosa seaduse eelnõu ja seletuskiri kiideti 19.06.2014 kodifitseerimiskomisjoni poolt heaks.

Intellektuaalne omand

Intellektuaalse omandi õiguse seadustiku eelnõu ja seletuskiri on kodifitseerimiskomisjonis heaks kiidetud

Täitmata, autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste seaduse eelnõu kiideti 26.08.2014 kodifitseerimiskomisjoni poolt heaks, tööstusomandiseadustiku eelnõu kiideti 27.08.2014 kodifitseerimiskomisjoni poolt heaks. Heakskiidud on antud enne eelnõude ametlikku kooskõlastusringi.

Viimati uuendatud: 10. Aprill 2017