Sa oled siin

Rahvusvaheline õiguskoostöö

Rahvusvaheline õiguskoostöö tähendab justiitsasutuste – kohtute, prokuratuuri, notarite – õigusabitaotluste menetlemist teises riigis.

Tänu riikide kokkulepetele on võimalik tunnustada vastastikku kohtuotsuseid, teha teises riigis protsessitoiminguid (anda kätte dokumente, koguda tõendeid, legaliseerida välisriigis antud dokumentide ) ja lahendada teise riigi kaasabil mitmesuguseid õigusküsimusi.

See, missugusele justiitsasutusele on antud rahvusvahelise suhtlemise pädevus, oleneb riigi seadustest ja rahvusvahelistest kokkulepetest (konventsioonid, õigusabilepingud, EL-i õigusaktid).

Tavaliselt määratakse rahvusvahelise kokkuleppe raames üks asutus, mis koordineerib õigusabi osutamist. Enamasti on selleks justiitsministeerium, kuid seda funktsiooni võib täita ka näiteks riigiprokuratuur või mõni teine justiitsasutus.

Eestis on rahvusvahelise õiguskoostöö korraldamine justiitsministeeriumi pädevuses. Sellega tegeleb kriminaalpoliitika osakonna rahvusvahelise justiitskoostöö talitus.

Rahvusvaheline õiguskoostöö hõlmab tsiviil- ja kriminaalasju.

 

 

Rahvusvahelise õiguskoostöö korras tehakse näiteks järgmisi menetlustoiminguid:

  • protsessiosaliste ülekuulamine
  • tõendite kogumine
  • kohtuotsuste tunnustamine
  • kohtuotsuste täitmisele lubamine teise riigi territooriumil
  • lapseröövide menetlemine
  • laste hooldusõiguse taotluste menetlemine
  • ülalpidamiskohustuste täitmist käsitletavate õigusabitaotluste menetlemine
  • vastastikune õigusabi kriminaalasjades, mis seisneb nii info vahetamises kui ka inimeste väljaandmises ja loovutamises kriminaalprotsessi raames

 

Viimati uuendatud: 6. Juuni 2019