Sa oled siin

Koostöö tsiviil- ja kaubandusasjades

 

Rahvusvahelist suhtlemist tsiviil-asjades reguleerivad Euroopa Liidu õigusaktid, konventsioonid ja õigusabilepingud.

Õiguskoostöö tsiviilasjades hõlmab kolme prioriteetset valdkonda:

  • kohtuotsuste vastastikune tunnustamine
  • protsessiõiguse ühtlustamine
  • õigusabi

Koostöö üldeesmärk on luua toimiv õiguskoostöö võrk, kus on tagatud tõhus juurdepääs õigusemõistmisele ja õigusabile.

Koostöö tsiviil- ja kaubandusasjades võimaldab järgmisi toiminguid teise riigi territooriumil:

  • dokumentide kätteandmine
  • tõendite kogumine
  • kohtuotsuste tunnustamine
  • rahvusvaheliste lapseröövide menetlemine
  • muud tsiviilõiguse küsimused

 

 

Viimati uuendatud: 9. Aprill 2014