Sa oled siin

Seadused ja eelnõud

Justiitsministeeriumi peamisi töövaldkondi on õigusloome ehk õigusaktide eelnõude koostamine. Peale eelnõude koostamise kontrollib justiitsministeerium alati teiste ministeeriumide algatatud eelnõude vastavust põhiseadusele ja teistele seadustele ning era­- ja avaliku õiguse üldpõhimõtetele. Kui eelnõu on läbinud kõikide ministeeriumide kooskõlastusringi, esitab valitsus selle riigikogule.

Eelnõude kohta, mille menetlus algas 1. veebruaril 2003 või hiljem, leiate teavet eelnõude infosüsteemi veebilehel. Kõigi alates 2012. aasta 25. novembrist menetluses olnud ning menetletavate eelnõude menetluskäiku ja kogu menetlusteavet menetlusinfosüsteemidest saab leida Riigi Teatajast eelnõude otsinguga. Oma arvamuse võite saata e-maili aadressil kommenteeri.eelnou@just.ee.

Eesti ametlikud õigusaktid on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Seadused ja määrused on avaldatud ajakohases seisus õigusjõus olevate terviktekstidena koos kehtivusandmetega ja leitavad alates 1. juuni 2002. aasta seisuga. Terviktekste koostatakse ka riigikogu otsustest ja vabariigi valitsuse korraldustest.

Riigi Teatajast leiate ka seadusenimetuste lühendid (vt ka lühendamise põhimõtteid).

Seaduste ajakohased ingliskeelsed tõlked leiate Riigi Teatajas avaldatud seaduse juurest saki „Tõlge inglise keelde“ alt või Riigi Teataja ingliskeelse lehekülje otsingu kaudu.

Vana Riigi Teataja köide arvuti taustal

Kasulikke viiteid

Euroopa Liidu õigusaktid

Euroopa e-õiguskeskkonna portaal – kogu teave, mis on seotud Euroopa Liidu õigusega

Eur-Lex – Euroopa Liidu vastuvõetud õigusaktid

PreLex – Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud

OEIL – Euroopa Parlamendi õigusloome jälgimise süsteem

Euroopa Nõukogu õigusaktid

ÜRO lepingud

Välisriikide õigusaktide andmebaasid

US Federal Laws – USA seadused
FINLEX – Soome õigusaktid
UK Legislation – Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi seadused

 

Viimati uuendatud: 20. Oktoober 2017