Sa oled siin

Eesti 100. sünnipäev justiitsministeeriumi valitsemisalas

Eesti õigusriigi 100. aastapäeva tähistamiseks toimub justiitsministeeriumi valitsemisalas palju märkimis-väärset. 

Tunnustame õiguse eest seisjaid ja vägivallaennetajaid, anname välja teenetemärgid Eesti õigusriigi teenekatele edendajatele ja aumärgid julgetele kodanikele.

Suurematest sündmustest olgu mainitud prokuratuuri üldkogu, rahvusvaheline konverents „80 aastat tõe ja õiguse jälgedel“, Euroopa Liidu kõrgemate halduskohtute ühenduse seminar, õiguskeelepäeva rahvusvaheline konverents, vanglate konverents ning õigusemõistmise nädal.

2018. aastal avame Lubja kohtumaja, Maarjamäe kommunismiohvrite mälestusmärgi ja uue Tallinna vangla.

Oma aastapäeva tähistavad peale ministeeriumi ka patendiamet, vanglateenistus, ringkonnakohtud ja prokuratuur.

 

Jaanuar

Parimate valvurite tänuüritus
Vanglateenistus 99

Veebruar

Üle-eestiline rändnäitus „Prokuratuur 100“
Koostöös kohtuga avaldatakse õigusleksikon.
Kohtunike XVII täiskogu; esitletakse Toomas Anepaio koostatud biograafilist leksikoni „Kohtunikud, kohtu-uurijad ja prokurörid 1918–1940“.
#õigusriik100 kontsertaktus; antakse üle auhind „Õiguse eest seisja 2018“.

Märts

TEDx Tallinna Vangla
Patendiameti taasalustamise 26. aastapäev
Märtsiküüditamise aastapäev

Aprill

Prokuratuuri üldkogu
Rahvusvaheline konverents „80 aastat tõe ja õiguse jälgedel“ – kohtuekspertiisi instituudi 80. aastapäev
Ülemaailmne intellektuaalomandipäev
Euroopa Liidu kõrgemate halduskohtute ühenduse (ACA Europe) seminar Tallinnas

Mai

Õiguskeelepäeva rahvusvaheline konverents
Vägivallaennetuse auhindade üleandmine
Patendiameti 99. aastapäev

Juuni

Lubja kohtumaja avamine
Vanglate konverents
Juuniküüditamsie aastapäev

August

Maarjamäe kommunismiohvrite mälestusmärgi avamine
Vabaduse Tammepärja aumärkide üleandmine
Kommunismi ja natsismi ohvrite mälestuspäev

September

Tartu ja Tallinna ringkonnakohtute aastapäevale pühendatud sündmused „Apellatsioonikohus 100“

Oktoober

Õigusemõistmise nädal

November

Justiitsministeerium 100
Prokuratuur 100
PÖFFi Just Filmi programm
Kodanikujulguse aumärgid
Riigi Teataja 100

Detsember

Tallinna vangla avamine
Põhiseaduse ekspertide töö tutvustamine: kuidas hoida ja arendada õigusriiki
Riigiõiguse instituudi moodustamine

 

Viimati uuendatud: 24. Jaanuar 2019