Sa oled siin

Eesti Vabariigi põhiseaduse juriidilise ekspertiisi komisjoni lõpparuanne

1995. a märtsis valitud riigikogu põhiseaduskomisjon pöördus vabariigi valitsuse poole ettepanekuga korraldada põhiseaduse terviklik analüüs. Eesmärgiks seati välja selgitada võimalikud vastuolud ja lüngad põhiseaduses, et osata vastata küsimusele, kas ja millises ulatuses on vaja põhiseadust muuta.

Põhiseaduskomisjoni ettepaneku alusel moodustas vabariigi valitsus oma 4. mai 1996. aasta korraldusega põhiseaduse juriidilise ekspertiisi komisjoni. Komisjoni liikmeteks olid konstitutsiooniõiguse eksperdid Uno Lõhmus, Kalle Merusk, Heiki Pisuke, Jüri Raidla, Märt Rask, Heinrich Schneider, Eerik-Juhan Truuväli, Henn-Jüri Uibopuu ning komisjoni esimeheks ametikoha järgi tollane justiitsminister Paul Varul. Komisjoni töös osales riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Tiit Käbin.

Komisjoni tööst saab lugeda Riigikogu Toimetistest.

Komisjoni lõpparuanne koosneb neljast osast:

  1. sissejuhatus,
  2. põhiseaduse analüüs,
  3. muudatusettepanekud koos kommentaaridega ja
  4. välisekspertiisid.
 

I osa. Sissejuhatus (353.11 KB)

 

II osa

 

III osa. Muudatusettepanekud ja kommentaarid (708.26 KB)

 

IV osa. Välisekspertiisid

 

Viimati uuendatud: 28. November 2019