Ühinguõiguse huvirühmade arvamused

10.04.2015:

Justiitsministeerium saatis 21.11.2014 ühinguõiguse kodifitseerimise lähteülesande projekti avalikule konsultatsioonile.
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-9016; registreerimise kuupäev: 20.11.2014

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Eesti Advokatuuri äriõiguse komisjon esitasid ühispöördumise arvamuste esitamise tähtaja pikendamiseks.
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-9016; registreerimise kuupäev: 25.11.2014

Justiitsministeerium pikendas ühinguõiguse kodifitseerimise lähteülesande projektile arvamuste esitamise tähtaega.
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-9016; registreerimise kuupäev: 28.11.2014

Justiitsministeeriumile laekunud arvamused:

Eesti Advokatuuri äriõiguse komisjoni arvamus; lisa 1
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-9016; registreerimise kuupäev: 6.1.2015

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja arvamus
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-9016; registreerimise kuupäev: 5.1.2015

Eesti Kohtunikuabide Ühingu arvamus
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-9016; registreerimise kuupäev: 30.12.2014

Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu arvamus
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-9016; registreerimise kuupäev: 9.1.2015

Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu arvamus
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-9016; registreerimise kuupäev: 6.1.2015

Eesti Pangaliidu arvamus
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-9016; registreerimise kuupäev: 30.12.2014

Eesti Tööandjate Keskliidu arvamus
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-9016; registreerimise kuupäev: 12.12.2014

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse arvamus
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-9016; registreerimise kuupäev: 5.1.2015

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja arvamus
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-9016; registreerimise kuupäev: 5.1.2015

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi arvamus
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-9016; registreerimise kuupäev: 5.1.2015

Maksu- ja Tolliameti arvamus
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-9016; registreerimise kuupäev: 22.12.2014

Notarite Koja arvamus
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-9016; registreerimise kuupäev: 5.1.2015

Põllumajandusministeeriumi arvamus
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-9016; registreerimise kuupäev: 7.1.2015

Rahandusministeeriumi arvamus
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-9016; registreerimise kuupäev: 29.1.2015

Riigikohtu arvamus
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-9016; registreerimise kuupäev: 5.1.2015

Siseministeeriumi arvamus
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-9016; registreerimise kuupäev: 12.1.2015

Sotsiaalministeeriumi arvamus
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-9016; registreerimise kuupäev: 5.1.2015

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku arvamus
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-9016; registreerimise kuupäev: 6.1.2015

Tartu Maakohtu arvamus
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-9016; registreerimise kuupäev: 17.12.2014

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna arvamus
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-9016; registreerimise kuupäev: 5.1.2015

Teenusmajanduse Koja arvamus
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-9016; registreerimise kuupäev: 6.1.2015

 

10.04.2015:

Justiitsministeerium kutsus 2.06.2014 üles esitama ettepanekuid ühinguõiguse moderniseerimise kohta.
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-4763; registreerimise kuupäev: 2.6.2014

Justiitsministeeriumile laekunud ettepanekud:

Eesti Advokatuuri äriõiguse komisjoni ettepanekud
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-4763; registreerimise kuupäev: 25.6.2014

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Eesti Tööandjate Keskliidu ettepanekud
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-4763; registreerimise kuupäev: 10.6.2014

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ettepanekud
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-4763; registreerimise kuupäev: 14.7.2014

Eesti Kirikute Nõukogu ettepanekud
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-4763; registreerimise kuupäev: 25.6.2014

Eesti Maksumaksjate Liidu ettepanekud
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-4763; registreerimise kuupäev: 1.7.2014

Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu ettepanekud
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-4763; registreerimise kuupäev: 3.7.2014

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ettepanekud
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-4763; registreerimise kuupäev: 20.6.2014

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja ettepanekud
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-4763; registreerimise kuupäev: 25.6.2014

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ettepanekud
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-4763; registreerimise kuupäev: 30.6.2014

Maksu- ja Tolliameti ettepanekud
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-4763; registreerimise kuupäev: 20.6.2014

Notarite Koja ettepanekud
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-4763; registreerimise kuupäev: 7.7.2014

Rahandusministeeriumi ettepanekud
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-4763; registreerimise kuupäev: 15.10.2014

Riigikohtu ettepanekud
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-4763; registreerimise kuupäev: 19.6.2014

Siseministeeriumi ettepanekud
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-4763; registreerimise kuupäev: 20.6.2014

Sotsiaalministeeriumi ettepanekud
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-4763; registreerimise kuupäev: 19.6.2014

Õiguskantsleri ettepanekud
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-4763; registreerimise kuupäev: 14.7.2014

Viimati uuendatud: 9. November 2015