Sa oled siin

Kasvatades vägivallavaba põlvkonda

Konverents „Kasvatades vägivallavaba põlvkonda“ 13.–14. oktoobril 2015 KUMU auditooriumis
 

Konverents keskendus naistevastasele vägivallale Eestis ja Euroopas. Eri riikide akadeemilised uurijad ja selle valdkonna Euroopa asutuste spetsialistid ning praktikud Eestist ja mujalt andsid ülevaate teoreetilistest käsitlustest ja uuringutest, mis aitasid mõista, miks naised langevad vägivalla ohvriks, samuti tutvustati tõhusaid meetodeid naiste ohvristumise vähendamiseks ja noorte vägivallaennetuseks.

Konverents lõpetas samanimelise Euroopa Komisjoni fondist PROGRESS rahastatud projekti, mis viidi ellu justiitsministeeriumi, siseministeeriumi, sotsiaalministeeriumi, politsei- ja piirivalveameti, naisühenduste ümarlaua ja noortekeskuste ühenduse koostööna. 

Projekti raames korraldati poistele ja tüdrukutele mõeldud naistevastase vägivalla ennetamise koolitusi, interaktiivseid seminare maakondades, meediakampaania „Ava silmad“ ning siin tutvustatav rahvusvaheline konverents. Projekti eesmärk oli suurendada mõlemast soost noorte teadlikkust naistevastase vägivalla esinemisest Eestis, et nad ei satuks vägivallamustrisse ega võtaks omaks ohvri ega vägivallatseja rolli. Projekti keskmes olid perevägivald, seksuaalkuriteod ja vägistamine.

 

9.30 Avasõnad

Lavly Perling, riigi peaprokurör
Ilmar Raag, kampaania „Ava silmad“ kõneisik

9.50 Konverentsi ja esimese päeva tutvustus

Moderaator Christian Veske (Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut)

 

Ettekannete I osa. Kuidas seletada vägivalda, mis on suunatud naiste vastu?

10.10 „Kuidas mõjutab kool vägivallaga seotud teadmisi, hoiakuid ning käitumist?“

Vappu Sunnari, Oulu Ülikool

10.50 „Noorte vägivallakogemus elukaare jooksul“

Darrick Jolliffe, Greenwichi Ülikooli kriminoloogia keskus

11.30 „Laste kokkupuuted perevägivallaga“

Jane Callaghan, Northamptoni Ülikool

12.10–13.10 Lõuna

 

Ettekannete II osa. Naistevastase vägivalla levik, sellega seotud teadmised ja hoiakud

13.10 „Euroopa soolise võrdõiguslikkuse indeksi ülevaade“

Helena Morais Maceira, Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE)

13.50 „Naistevastase vägivalla käsitlus Euroopas“

Sami Nevala, Euroopa Põhiõiguste Amet (FRA)

14.30–15.00 Kohvipaus

 

Ettekannete II osa. Naistevastase vägivalla levik, sellega seotud teadmised ja hoiakud

15.00 „Noorte kokkupuuted vägivallaga Eestis“

Anna Markina, Tartu Ülikooli avaliku õiguse instituut

15.30 „Naistevastase vägivallaga seotud teadmised ja hoiakud Eestis“

Kadri Soo, Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut

16.00 "Vägivalla soolised erinevused õpilaste ja täiskasvanute kirjeldustes"

Elo-Maria Roots, Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste magister

16.30–16.45 Päeva kokkuvõte

 

II päev

8.50 Päeva tutvustus

Moderaatorid Laidi Surva (Justiitsministeerium) ja
Christian Veske (Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut)

 

Ettekannete III osa. Ahistav jälitamine

9.00 „Ahistav jälitamine ja vägivald – kui tõhusalt saab neid lahendada õigusaktidega?“

Marijke Malsch, Hollandi kuritegevuse ja korrakaitse uuringute instituut (NSCR)

9.30 „Ahistava jälitamise näited Eestis“

Margit Pärn, Lõuna ringkonnaprokuratuur
Helen Sööl, Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakond/pereterapeut

 

Ettekannete IV osa. Naistevastase vägivalla ennetus

10.10 „Noortele mõeldud vägivallaennetuse raamistik Eestis: põhisuunad ja uued sihid“

Kadri Ann Salla, Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakond

10.30 „Perevägivalla ennetamine Inglismaal“

Amna Abdullatif, Women’s Aid

11.00 „4 R programmi raames välja töötatud noorte suhtlemisoskuste teemalise arvutimängu Mood City tutvustus“

Sabrina ReggersBelgia Limburgi provints 

11.40 Programmi PROGRESS projekti „Kasvatades vägivallavaba põlvkonda“ tutvustus

Helen Sööl, Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakond

12.00 Konverentsi kokkuvõte ja lõpetamine

 

Töötoad

13.30–15.00 Koolitused tüdrukutele ja poistele naistevastase vägivalla ennetamiseks

Töötuba juhivad Eha Reitelmann, Kadi Vahtra, Jaanika Aasa (Eesti Naisteühenduse Ümarlaud) ja Sass Henno (Reklaamiagentuur Spring)

13.30–15.00 Rahvusvahelised ennetuspraktikad ja programmid, sh programmi „Expect Respect Toolkit“ täpsem tutvustus

Töötuba juhib Amna Abdullatif, Women’s Aid (inglise keeles)

Viimati uuendatud: 2. November 2015